"Adopcja Serca"

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."

(bł. Jan Paweł II w przemówieniu do mieszkańców Tondo - dzielnica slumsów)

Adopcja Serca to program adopcji na odległość prowadzony przez księży pallotynów za pośrednictwem Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego.
Jest to niezwykłe dzieło pomocy dzieciom żyjącym w krajach misyjnych.
Początki Adopcji Serca łączą się z tragiczną wojną domową, która rozegrała się w Ruandzie w latach 1994-1996, pozbawiając życia ponad dwa miliony osób. Najbardziej skrzywdzone zostały osierocone dzieci, będące ofiarami wojny. Do tych dzieci dołączyły kolejne.

Głównym celem
Adopcji Serca jest zapewnienie dziecku podstawowych środków do życia.
Demokratyczna Republika Konga, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zambia i Brazylia – to kraje z tysiącami dzieci potrzebującymi szczególnej pomocy. Włączając się w Pallotyńską Adopcję Serca podejmujemy piękny gest otoczenia troską materialną i duchową
konkretnego, znanego z imienia i nazwiska dziecka, które zostało pozbawione środków do godnego życia.Osoby, które mogą włączyć się w to piękne dzieło adopcji to zarówno osoby prywatne,
rodziny i wiele klas szkolnych z całej Polski.

W powyższą akcję zdecydowały zaangażować się trzy klasy z naszej Szkoły: Va, Vd i V e - za co serdecznie dziękujemy Rodzicom i dzieciom. 16 marca 2012 zgłosiliśmy chęć naszej współpracy i przekazaliśmy pierwszą wpłatę. Obecnie z niecierpliwością oczekujemy na przedzielenie dziecka.

„Obejmuję myślą wszystkie dzieci świata: wiele, zbyt wiele jest dzieci, które rodzą się i są skazane na niezawinione cierpienie,
będące konsekwencją nieludzkich konfliktów.
Ratujmy dzieci, aby uratować nadzieję ludzkości!”

Bł. Jan Paweł II