AKTUALNOŚCI    

 

Ważniejsze wydarzenia w SSP nr 1 we Wrześni
w roku szkolnym 2003/2004

Czerwiec 2004

Sprawozdanie z przeprowadzenia akcji
"RABAN. RECYKLING A NIE BAŁAGAN”
w kl. I – III. w roku szkolnym 2003/04

Do udziału w akcji zgłosiło się 15 klas z poziomu kl. I – III.
Były to klasy:
Ia, Ib, Ic, Id, Ie, If,
IIa, IIb, IIc, IId, IIe, IIf,
IIIa, IIIb, IIId.
Te 15 klas uczestniczyło w zaplanowanych konkursach ekologicznych.
Konkurs wiedzy ekologicznej odbył się 26.03.04 r. Z każdej klasy brało 2 uczniów, którzy rozwiązywali jeden test ekologiczny. W
tym konkursie można było zdobyć maksymalnie 17 punktów. Konkurs odbył się w miłej atmosferze. Dzieci były bardzo dobrze przygotowane.

Konkurs plastyczny odbył się 26.04.04 r. w auli szkolnej. Z każdej klasy brały udział 4-osobowe drużyny, które z odpadów ekologicznych wykonywali pracę plastyczną pt.: "PIĘKNY TAJEMNICZY ŚWIAT”. W tym dniu rozstrzygnięty został również konkurs na strój ekologiczny i konkurs na kosz ekologiczny. Komisji oceniającej konkursy te sprawiły dużą trudność w ocenie.
Wszystkie stroje i kosze ekologiczne były bardzo ciekawe, pomysłowe i ładnie wykonane. W tych konkursach można było uzyskać maksymalnie 5 punktów.

Konkurs na gazetkę ekologiczną zakończony został w maju. Gazetki ekologiczne były sprawdzane i oceniane w każdy ostatni wtorek miesiąca: marca, kwietnia i maja.
W tym konkursie można było uzyskać w każdym miesiącu maksymalnie 5 punktów.
Do konkursów chętnie włączali się rodzice, którzy pomagali przygotować stroje i kosze ekologiczne. Rozstrzygnięcie całej akcji odbyło się 15.05.04 r. W tym dniu odbyła się krótka część artystyczna o tematyce ekologicznej, prezentacja najładniejszych strojów, koszy, wierszy ekologicznych, zostały ogłoszone wyniki konkursów. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, rodzice, dyrekcja, nauczyciele i dzieci.

Dnia 22.06.2004 r. na apelu odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów zwycięskim klasom które wzięły udział w akcji "RABAN. RECYKLING A NIE BAŁAGAN”.
Wyniki całej akcji przedstawiają się następująco:
1 miejsce - klasa I D oraz I E z sumą 44 punktów
2 miejsce - klasa II F z sumą 43 punktów
3 miejsce - klasa III D z sumą 42 punktów.
Kolejne miejsca zajęły klasy: II A, II B, IIE, IIIA, III B, I A, I C, I F, II C, II D, I B.
Akcję "RABAN. RECYKLING A NIE BAŁAGAN” w klasach I - III prowadzili: H. Niechcielska, B. Pawlak, J. Ziobrowska.

Od 1 grudnia 2003 r. Samorządowa Szkoła Nr 1we Wrześni nawiązała współpracę z Organizacją Odzysku "REB" w Warszawie i rozpoczęła zbiórkę zużytych baterii na terenie naszej szkoły. Baterie były zbierane w każdy wtorek i środę. By zachęcić wszystkie dzieci, ogłoszono konkurs na klasy które zbiorą największą ilość zużytych baterii.

Wyniki umieszczane były każdego miesiąca na tablicy ogłoszeń.
Akcja się powiodła. Już w grudniu zebraliśmy 3864 szt. zużytych baterii, które zostały przekazane dla REBU. W zamian szkoła otrzymała Certyfikat Uczestnika Programu, który włączył naszą szkołę do ogólnopolskiego konkursu zbiórki baterii. W kwietniu w miesięczniku EKO-ŚWIAT ukazał się artykuł pt. "POMAGAMY NASZEJ ZIEMI", który przedstawił naszą pracę na rzecz ochrony środowiska.
W czerwcu akcja BATERIA została zakończona i podsumowana.
Wyniki zbiórki zużytych baterii przedstawiają się następująco:
1 MIEJSCE - klasa III d. – 3832 szt. zebranych baterii
2 MIEJSCE - klasa III f. – 3711 szt. zebranych baterii
3 MIEJSCE - klasa II f. - 1390 szt. zebranych baterii
4 MIEJSCE - klasa I a. - 1266 szt. zebranych baterii
Klasy zostały nagrodzone dyplomami, nagrodami za największą ilość zebranych baterii. Nagrody otrzymał również jeden oddział "0".
Łącznie w naszej szkole zebrano pół tony (21900 szt.) zużytych baterii.
To dla naszej szkoły ogromny sukces.

Wyniki zbiórki baterii za rok szkolny 2003/04

KL

XII

I

II

III

IV

V

VI

RAZEM

IVA

50

76

57

8

32

14

0

237

IVB

151

72

15

80

13

0

0

331

IVC

132

57

44

0

75

142

0

450

IVD

97

26

86

44

22

10

0

285

IVE

116

58

140

77

44

0

0

435

IVF

40

0

5

1

1

0

0

47

IVG

146

53

43

9

123

20

0

394

VA

138

2

89

128

3

0

0

360

VB

20

22

25

51

43

0

0

161

VC

40

10

65

63

24

17

0

219

VD

24

49

35

80

7

1

11

207

VE

82

0

0

23

29

3

10

147

VF

253

97

41

0

8

0

0

399

VG

67

33

0

12

0

0

0

112

VIA

430

18

49

0

36

0

0

533

VIB

121

39

138

129

12

6

0

445

VIC

41

2

37

60

86

9

40

275

VID

233

0

21

0

0

1

0

255

VIE

77

13

26

9

112

4

0

241

VIF

37

11

10

23

11

17

0

109

VIG

77

14

36

35

0

6

0

168

VIH

54

32

106

29

4

54

1

280

VII

30

32

0

15

0

0

0

77

Maj 2004

6 maja 2004 roku odbył się w auli szkolnej EKO-FESTIWAL. Imprezę zaszczyciła swoją obecnością pani burmistrz Krystyna Poślednia oraz inspektor ochrony środowiska w UMiG Września, pani Grażyna Polowczyk. Spotkanie stało się okazją do zaprezentowania najbardziej efektownych prac, powstałych w ramach poszczególnych konkurencji.
Dzieci, wychowawcy i rodzice przybyli tego dnia do auli mogli podziwiać niezwykle pomysłowe pojemniki na makulaturę oraz kolorowe i bardzo wymowne plakaty, traktujące o ochronie środowiska.. W atmosferę konkursu wprowadziła nas piosenką “Uwaga! Uwaga! Raban otwarty!” klasa IV g. Publiczność wysłuchała również propozycji wierszy i piosenek o tematyce ekologicznej autorstwa naszych kolegów i koleżanek, i w ich wykonaniu. Odbył się też pokaz mody ekologicznej.
Na zakończenie imprezy, którą profesjonalnie i z wielką swobodą poprowadził Marcin Wojciechowski z klasy VI b, uczniowie najstarszego rocznika zaprezentowali inscenizację pt. “Sąd nad mieszkańcem gminy Brzozowa, który degraduje środowisko”. Na chwilę przenieśliśmy się na salę sądową... Trzeba przyznać, że Jarek Samelak z klasy VI b był w roli sędziego niezwykle wiarygodny. Kto wie, może w przyszłości będziemy zwracać się do niego “Wysoki Sądzie”??? Podobnie - doskonale wcielili się w swoje role: Wojtek Nowaczyk (VI f) - obrońca, Sebastian Przybylski (VI h) - prokurator i Rafał Nowicki (VI b) - oskarżony.
Równolegle do wyżej wymienionych działań związanych z akcją “Raban. Recykling, a nie bałagan!” cały czas trwa w szkole zbiórka surowców wtórnych. Od kilku lat zbieramy makulaturę, puszki, plastikowe butelki oraz zużyte tonery drukarek. W roku szkolnym 2003/2004 rozpoczęliśmy również zbiórkę zużytych baterii (zajmują się tym klasy: III d i VI h, których przedstawiciele dwa razy w tygodniu do specjalnych pojemników zbierają baterie przyniesione przez uczniów).
Do zbiórki surowców wtórnych włączyły się również dzieci z oddziałów zerowych, które nie biorą bezpośrednio udziału w całej akcji. W nagrodę obejrzały one 19 kwietnia przedstawienie pod tytułem: ”Kłopoty leśnego krasnala”, przygotowane przez grupę “Sarenek” z przedszkola “Mali przyrodnicy”. Placówka ta, podobnie jak nasza szkoła, realizuje projekt “Raban. Recykling, a nie bałagan”. Sześciolatki pod opieką pp. Sylwii Rzymskiej i Iwony Matuszak zaprezentowały w auli przedstawienie ekologiczne.
Realizowane metodą projektu przedsięwzięcie dobiega powoli końca. Gratulujemy zwycięskim klasom i wszystkim, którzy wzięli udział w akcji “Raban. Recykling, a nie bałagan!”. Mamy nadzieję, że zbiórka surowców wtórnych oraz pozostałe działania sprawią, iż nasza planeta będzie choć odrobinę czystsza, a następne pokolenia też będą mogły podziwiać piękno otaczającego świata, bo przecież:

"Ludzie, zwierzęta, drzewa
oddychają tym samy powietrzem,
żyją z tej samej ziemi.
Każdy atak na przyrodę
jest atakiem na człowieka.”


W czwartek, 22 kwietnia br. odbył się II etap, realizowanej metodą projektu, szkolnej edycji konkursu “Raban! Recykling, a nie bałagan”.
Złożyły się na niego 2 konkurencje.
Najpierw komisja w składzie: pp. Ewa Jerczyńska i Maria Stępniak oceniały wykonane przez uczniów plakaty na temat: “Właściwe zagospodarowanie odpadów”. Później zaś odbył się przy udziale publiczności pokaz mody ekologicznej. Rywalizujące drużyny prezentowały wykonane przez siebie z materiałów odpadowych stroje, do których nierzadki był komentarz. Modele i modelki zaprezentowali kolekcję odzieży na sezon 2004/2005. W jury tej konkurencji zasiadły panie: Marlena Koczorowska-Naskręt i Wiesława Sobczak. Pokazowi towarzyszyły znane szlagiery.
Wszystkich występujących publiczność nagrodziła gromkimi brawami.
A oto jak prezentują się końcowe wyniki całej akcji “Raban. Recykling, a nie bałagan!”:

KLASA

POJEMNIK NA MAKULATURĘ

WIEDZA Z ZAKRESU EKOLOGII

PIOSENKA EKOLOGICZNA

PLAKAT

STRÓJ

ŁĄCZNIE

IV C

4 pkt.

10 pkt.

5 pkt.

5 pkt.

8 pkt.

32 pkt.

IV D

4,5 pkt.

8 pkt.

5 pkt.

6 pkt.

7 pkt.

30,5 pkt.

IV E

5 pkt.

9 pkt.

4,5 pkt.

6 pkt.

7 pkt.

31,5 pkt.

IV G

5 pkt.

8 pkt.

5 pkt.

5,5 pkt.

6 pkt.

29,5 pkt.

V A

4,5 pkt.

5 pkt.

4,5 pkt.

3,5 pkt.

7 pkt.

24,5 pkt.

V C

4,5 pkt.

9 pkt.

5 pkt.

3,5 pkt.

5 pkt.

27 pkt.

V D

4 pkt.

10 pkt.

4,5 pkt.

2,5 pkt.

6 pkt.

27 pkt.

VI B

2,5 pkt.

10 pkt.

1 pkt.

6 pkt.

4 pkt.

23,5 pkt.

VI C

4 pkt.

8 pkt.

4,5 pkt.

4 pkt.

6 pkt.

26,5 pkt.

VI D

3,5 pkt.

6 pkt.

3 pkt.

2,5 pkt.

5 pkt.

20 pkt.

VI F

3 pkt.

10 pkt.

5 pkt.

5 pkt.

8 pkt.

31 pkt.

VI H

4 pkt.

6 pkt.

3 pkt.

3,5 pkt.

6 pkt.

22,5 pkt.

VI I

4 pkt.

8 pkt.

4 pkt.

6 pkt.

4 pkt.

26 pkt.

Jak widać z powyższego zestawienia, I miejsce z sumą 32 punktów zajęła klasa IV c, II miejsce i 31,5 punktu – klasa IV e; na III miejscu uplasowała się klasa VI f z 31 punktami.
Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom naszej akcji. Mamy nadzieję, że działania podjęte w ramach przedsięwzięcia sprawią, iż nasza planeta będzie choć odrobinę czystsza, a następne pokolenia też będą mogły podziwiać piękno otaczającego świata!!!
Poniżej prezentujemy niektóre propozycje plakatów, wykonanych przez drużyny w ramach jednej z konkurencji “Rabanu”.
 

Marzec 2004

W piątek, 26 marca br. odbył się I etap, realizowanej metodą projektu, szkolnej edycji konkursu “Raban! Recykling, a nie bałagan”. Najpierw przez 2 godziny lekcyjne przedstawiciele poszczególnych klas, które zgłosiły swój udział w akcji, odpowiadali na pytania z zakresu wiedzy ekologicznej. W jury tej części zmagań konkursowych zasiadły: pani wicedyrektor Irena Wojciechowska i nauczycielka przyrody, pani Mariola Śliwińska. Każdy 2-osobowy zespół udzielał odpowiedzi na 10 pytań wybieranych w drodze losowania. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się olbrzymią wiedzą z zakresu ekologii, ale także umiejętnością logicznego myślenia i czytania ze zrozumieniem.
Przez kolejne 2 godziny lekcyjne aula rozbrzmiewała wesołymi piosenkami przy akompaniamencie melodii braci Golców, Lombardu, Budki Suflera czy Arki Noego. Jednym z zadań w ramach projektu było bowiem przygotowanie i zaprezentowanie przez zespoły klasowe piosenki o tematyce ekologicznej. Komisja konkursowa w składzie: pani wicedyrektor Zofia Józwiak-Spychała, pani wicedyrektor Irena Wojciechowska i nauczycielka muzyki, pani Jadwiga Kowalczyk, a także licznie zgromadzona w auli publiczność miała okazję podziwiać prawdziwie żywiołowe występy barwnie ubranych artystów, którzy nie szczędzili energii i głosów, aby zaprezentować przygotowane przez siebie utwory. Na wspólną zabawę dał się nawet namówić jeden tata, który akompaniował synowi na gitarze!
Nie było wprawdzie bisów, gdyż czas nasz był ograniczony, ale wszyscy świetnie się bawili, a publiczność gromkimi brawami nagradzała artystów.
Przed nami II etap konkursu – już 22 kwietnia. Mamy nadzieję, że oglądając wykonane przez uczniów plakaty i stroje z odpadów będziemy się bawić równie dobrze jak w miniony piątek!

A oto jak przedstawia się punktacja po I etapie:

KLASA

POJEMNIK NA MAKULATURĘ

WIEDZA Z ZAKRESU EKOLOGII

PIOSENKA EKOLOGICZNA

ŁĄCZNIE PO I   ETAPIE

IV C

4 p

10 p

5 p

19 p

IV D

4,5 p

8 p

5 p

17,5 p

IV E

5 p

9 p

4,5 p

18,5 p

IV G

5 p

8 p

5 p

18 p

V A

4,5 p

5 p

4,5 p

13 p

V C

4,5 p

9 p

5 p

18,5 p

V D

4 p

10 p

4,5 p

18,5 p

VI B

2,5 p

10 p

1 p

13,5 p

VI C

4 p

8 p

4,5 p

16,5 p

VI D

3,5 p

6 p

3 p

12,5 p

VI F

3 p

10 p

5 p

18 p

VI H

4 p

6 p

3 p

13 p

VI I

4 p

8 p

4 p

16 p

A teraz powspominajmy piątkowe występy

Klasa VI B Klasa VI C
Klasa VI D Klasa VI F
Klasa VI H Klasa VI i
Klasa IV C Klasa IV D
Klasa IV E Klasa IV G
Klasa V A Klasa V C
Klasa V D


Dnia 11 marca 2004 r. rozstrzygnięta została jedna z konkurencji w ramach akcji “Raban! Recykling, a nie bałagan” – konkurs na pojemnik na makulaturę.
Komisja konkursowa, w skład której weszły:
pani dyrektor Halina Konstańczak i pani Maria Stępniak, brały pod uwagę następujące kryteria:

 • estetykę wykonania;
 • wielkość;
 • pomysłowość;
 • wkład pracy;
 • ilość wykonanych pojemników.

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można było otrzymać 1 punkt, czyli maksymalnie 5 punktów za tę konkurencję.
A oto jak przedstawiają się wyniki:

 • klasa IV c – 4 punkty
 • klasa IV d – 4,5 punktu
 • klasa IV e – 5 punktów
 • klasa IV g – 5 punktów
 • klasa V a – 4,5 punktu
 • klasa V c – 4,5 punktu
 • klasa V d – 4 punkty
 • klasa VI b – 2,5 punktu
 • klasa VI c – 4 punkty
 • klasa VI d – 3,5 punktu
 • klasa VI f – 3 punkty
 • klasa VI h – 4 punkty
 • klasa VI i – 4 punkty

Gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszych etapach konkursu!
A oto najciekawsze prace.
W marcu odbyło się wiele konkursów, w których uczestniczyli chętni uczniowie. A było w czym wybierać:

 • Konkurs Wiedzy Ekologicznej (dla klas I - III i IV - VI) – etap konkursu “Raban”
 • Ogólnopolski Konkurs “EKO – Planeta” (rozstrzygnięcie w maju)
 • Szkolny Konkurs “Drzewa i krzewy” (kl.IV - VI)
 • Młodzieżowy Turniej Krajoznawczo – Turystyczny (2 drużyny przeszły do konkursu rejonowego)
 • Powiatowy Konkurs “Najdawniejsze dzieje Wrześni” (I i II m.)
 • Konkurs Ortograficzny (kl. I - III)
 • Konkurs “Moja rodzina jeździ bezpiecznym samochodem” (kl. IV - V)
 • Talenty 2004 (kl. I – VI)

Luty 2004

Klasa “0” z wychowawczynią p. Maćkowiak oraz klasy Ie, IIa i IIe ze swoimi wychowawczyniami zorganizowały Dzień Babci i Dziadka. Frekwencja na spotkaniach dopisała, a dzieci przygotowały z tej okazji wiersze i piosenki. Klasa Ie wystawiła przedstawienie pt. “Zima”.
W lutym uczniowie wzięli udział w II edycji konkursu “Sherlock Holmes Ortografii”. Obecnie I miejsca zajmują: M. Skiba kl. IV, H. Pałczyńska kl. V oraz L. Bachorz kl. VI.
Do drugiego etapu w Mistrzostwach Gier Logicznych i Matematycznych zakwalifikowali się B. Skrzypek i J. Kozłowski

Styczeń 2004

Ferie zimowe 2004 już za nami. W tym roku były wyjątkowo wcześnie. Jak zawsze też, szkoła przygotowała na ten czas szereg zajęć i spotkań dla uczniów – od konkursu muzycznego poprzez zajęcia sportowe i intelektualne po wyjazdy do kina. Niestety (a może właśnie dobrze się stało), po raz pierwszy od wielu lat aura zrobiła szkole konkurencję. Niemal przez cały wolny czas była piękna, zimowa pogoda. W związku z tym uczniowie zamiast “do budy” wędrowali na lodowisko czy do parku na sanki. Szereg zaplanowanych zajęć trzeba więc było odwołać ze względu na zbyt małą liczbę uczestników.
Teraz przed nami miesiące wytężonej pracy. Byle do wakacji!!!

 • Ogólnopolski Konkurs Historyczny “KRĄG” – opiekun - M.Tomaszewski (udział wzięło 12 uczniów, wyniki w kwietniu),
 • Etap szkolny Powiatowego Konkursu Matematycznego klas Vi VI – opiekun – A.Dyrka (udział wzięło 42 uczniów),
 • Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego – opiekunowie – O.Nowacka, L.Szymańska,
 • Szkolny Konkurs Wokalny – opiekun – J.Kowalczyk,
 • Koncert jasełkowy dla rodziców – J.Kowalczyk, M.Regulska, H.Mordal,
 • Rozgrywki Pucharu Kinder Delice – opiekunowie – nauczyciele wychowania fizycznego,
 • Uzyskanie certyfikatu “Promotor Ekologii” w ramach konkursu “Przyjaźni Środowisku” – E.Jerczyńska, M.Śliwińska,
 • Udział w gminnym konkursie organizowanym przez SSP nr 6 “Omnibus 2003” – opiekun W.Sobczak (nasi uczniowie zajęli następujące miejsca: II miejsce - Anna Kurzawska, III miejsce - Joanna Lewicka, V miejsce – Paulina Rosiak),
 • Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Czytelniczej – organizacja i przeprowadzenie – H.Wędzina – Niechcielska, J.Ziobrowska, W.Sobczak, B.Antkowiak,
 • Konkurs plastyczny dla klas “0” “Świąteczna choinka” – opiekunowie – nauczycielki klas zerowych,
 • Konkurs szkolny “Moje miasto w legendzie i historii” – opiekunowie – B.Antkowiak, M.Jędrzejewska, D.Bojarska, M.Świątnicka,
 • Jasełka dla mieszkańców DPS przygotowane przez klasę IIf,
 • Przygotowanie przedstawień z okazji Dnia Babci i Dziadka przez klasy IIc i IIf,
 • Przeprowadzenie próbnego sprawdzianu klas szóstych i analiza jego wyników,
 • Przeprowadzenie apeli porządkowych dla wszystkich poziomów klas,
 • Kontynuacja całorocznych konkursów: czystość boiska szkolnego, czystość i estetyka sal lekcyjnych.

Grudzień 2003

 • Przygotowanie przedstawienia dla uczniów WTZ: Jasełka – M. Czechyra, “Dwa oblicza Gałczyńskiego” – I. Brzóstowicz pod patronatem PCK – E. Bacharewicz, J. Kowalczyk.
 • Przygotowanie jasełek dla WTZ – H. Mordal, M. Regulska i J. Kowalczyk (przedstawienie pokazane również na wigilii szkolnej); dekoracje – J. Łukaszewska.
 • Przedstawienie dla sponsorów szkoły – R. Zjeżdżałka i MOKOWIACY
 • Zbiórka zabawek dla dzieci z Domu Małego Dziecka w Gnieźnie – M. Pieczyńska, M. Tomaszewski oraz opieka społeczna.
 • Zbiórka zabawek dla dzieci z Domu Małego Dziecka w Gnieźnie – panie ze świetlicy i A. Wajler.
 • Zgłoszenie szkoly do konkursu “Zbiórka zużytych baterii” – organizowanego przez firmę REBA – B. Pawlak.
 • Szkolny etap III Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego twórczości Adama Mickiewicza – M. Regulska.
 • I edycja Szkolnego Konkursu Ortograficznego Sherlock Holmes ortografii – I. Brzóstowicz, W. Sobczak, E. Rozenkop.
 • Przygotowanie jasełek dla oddziałów “0” i mieszkańców DPS – B.Pawlak.
 • Świąteczna zbiórka żywności – PCK.
 • Mikołaj dla klas I – III – E. Rozenkop.
 • Zgłoszenie do konkursu “Super szkoła” – E. Rozenkop
 • Wizyta i występy dzieci klasy Ie w DPS – M. Pieczyńska.
 • Laureat w konkursie “Promotor Ekologii”.

Listopad 2003

 • Akademia z okazji Święta Niepodległości – przygotowanie H. Mordal, M. Dzieciuchowicz, J. Kowalczyk (dekoracje J. Łukaszewska)
 • Prezentacja szkoły na Targach Ekologicznych POLEKO’ 2003 na EKO MEDIA FORUM w formie stoiska wystawowego i przedstawienia o tematyce ekologicznej (17 – 22 listopada),( M. Śliwińska, E. Jerczyńska, A. Karwasińska, H. Konstańczak, H. Wędzina – Niechcielska).
 • Powołanie zespołu ekologicznego przy SSP nr 1 (protokół w załączeniu) i określenie kierunków działania.
 • Konkurs “25 lat Wielkiego Pontyfikatu” – A. Tamborska.
 • Zgłoszenie szkoły do konkursu ODN “Raban” – M. Regulska.
 • Wystawa prac plastycznych klas VI na temat nałogów i zagrożeń – J. Kowalczyk.
 • Nominacja w konkursie “Przyjaźni środowisku” w kategorii Promotor Ekologii – E. Jerczyńska, M. Śliwińska.

Październik 2003

 • Konkurs plastyczny “Nasza Szkoła” w klasach IV – VI – organizowała A. Knaś
 • Obchody stulecia szkoły – od 12 do 14 października – zaangażowani wszyscy nauczyciele, w załączeniu program odchodów.
 • Dzień Edukacji Narodowej – przygotowanie akademii – M. Regulska, R. Zjeżdżałka, L. Kucza (1 dzień), M. Regulska, E. Rozenkop, J. Kowalczyk (2 dzień), (dekoracja R. Kulczak).
 • Konkurs plastyczny “Logo szkoły” – J. Kowalczyk
 • Konkurs plastyczny “Szkoła marzeń” – J. Kowalczyk.

Wrzesień 2003

 • Sprzątanie świata – 20.09.2003 r. – oprócz tradycyjnej formy po raz drugi sprzątanie liści kasztanowców (udział klas IV) i zbiórka makulatury (E. Jerczyńska, M. Śliwińska).
 • Konkurs ekologiczny dla klas III – B. Antkowiak
 • Rajd Patrona Szkoły – 27.09.2003r. – w którym wzięło udział pond 500 uczniów i prawie wszyscy nauczyciele.
 • Pasowanie na pierwszoklasistę – przygotowanie przedstawienia – B. Jankiewicz, D. Polak, J. Kowalczyk; upominki ufundowała Spółdzielnia Uczniowska – opiekun M. Śliwińska
 • Założenie Międzyszkolnego Chóru “Kantylenka”.
 • Konkurs plastyczny “Nasza Szkoła w barwach jesieni” dla klas I – III - organizowały: H. Wędzina – Niechcielska, J. Ziobrowska, M. Stepniak.
 • Wybory RSU – E. Rozenkop, M. Regulska.
 • Konkurs plastyczny “Nasza Szkoła” dla wszystkich uczniów klas I – III – B. Pawlak.

 

Zajęcia dodatkowe dla klas IV - VI

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Kl. IVf, IVg
mgr J.Łukaszewska
WT. l.3 sala 109
Kl. Va, Vg
mgr A.Dyrka
PT. l.7 sala 101
Kl. VId,
mgr M.Kwiatkowska
CZW. l.5 sala 101
Kl. IVc,IVd 
mgr M.Kwiatkowska
PT.l.4 AULA
Kl. Vd, Vb,Ve
mgr E.Bulczyńska
ŚR. l.7 sala 208
Kl. VIg, VIi
mgr M.Kwiatkowska
CZW. l.6 sala 101
Kl. IVb, IVd, IVe
mgr M.Karwasińska
PN. l.10 sala 108
Kl. Vc,Vf
mgr M.Kwiatkowska
PT. l.6 sala 101
Kl. VIe, VIc
mgr M.Kwiatkowska
PN. l.6 sala 202
    Kl. VIf, VIb
mgr J.Łukaszewska
PT. l.7 sala 109
    Kl. VIa, VIh
mgr E.Bulczyńska
ŚR. l.6 sala 208

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Kl. IVa, IVd ,IVe
mgr I.Brzóstowicz
ŚR. l.5 AULA
Kl. Va, Vb
mgr H.Mordal
ŚR. l.7 sala 109
Kl. VIh, VIb
mgr H.Mordal
WT. l.6 202
Kl. IVg
p.B.Hurysz
WT.3 sala 112
Kl. Vd, Ve
mgr M.Dzieciuchowicz
CZW. l.6 212
Kl. VId, VIg
mgr M.Dzieciuchowicz
PN. l.7 sala 109
Kl. IVf, IVc
p.B.Hurysz
WT. l.4 BIBLIOTEKA
Kl. Vc, Vf , Vg
mgr E.Rozenkop
WT. l.6 sala 208
Kl. VIa, VIi, VIc
mgr E.Rozenkop
PT. l.6 przy pedagogu
Kl. IVb
mgr E.Rozenkop
PT l.3 Świetlica
Kl. VIe
p.B.Hurysz
ŚR. l.2 sala 108

Zajęcia wyrównawcze z przyrody

Kl. IV
mgr M. Śliwińska
ŚR. l.5 AULA
Kl. V
mgr E.Jerczyńska
WT. l.6/7 sala 111
Kl. VI
mgr M. Śliwińska
PN. l.8 sala 109

Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego

Kl. IV Nowacka
CZW. 4 sala 202
Kl .V mgr L.Szymańska
ŚR.l.7 sala 201
Kl. VI Konieczna
CZW. l.7 sala 208

Kl. VI mgr L.Szymańska
WT.l.7 sala 202


ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE I KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Zajęcia z logopedii
mgr M. Przybyła

PN 935 - 1215

WT 1035 - 1505

ŚR 1225 - 1600

CZW 1035 - 1600

PT 935 - 1120

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
mgr M. Kaczmarek

PN 935 - 1215

WT 840 - 1215

ŚR 935 - 1310

CZW 935 - 1310

PT 935 - 1215

Zajęcia z logopedii
mgr M. Jackowska

ŚR 1130 - 1310

PT 1320 - 1405

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
mgr M. Kostera

PN 745 - 1310

WT 840 - 1405

ŚR 935 - 1310

CZW 1035 - 1310

PT 1035 - 1310

Zajęcia kl. IV

WT 935 - 1020

WT 1320 - 1405