Biblioteka jest szkolnym centrum informacji. Jest to pracownia interdyscyplinarna, w której informacja jest przedmiotem pracy uczniów i nauczycieli. Biblioteka nadal pełni swoją tradycyjna rolę, udostępniając literaturę piękną, popularnonaukową i fachową, inne materiały, także audiowizualne, rozwijając czytelnictwo i wspomagając samokształcenie, a czytelnicy mają wolny dostęp do wszystkich zasobów biblioteki w czasie trwania zajęć oraz po ich zakończeniu.
Podstawowym elementem, gwarantującym sprawne funkcjonowanie biblioteki szkolnej, są zbiory biblioteczne określane zgodnie z ustawą o bibliotekach jako księgozbiór.
Księgozbiór naszej biblioteki liczy obecnie ok. 15.600 woluminów w inwentarzu głównym. Cały księgozbiór podzielony jest na 10 działów głównych według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Największą część księgozbioru stanowi literatura piękna dla dzieci i młodzieży oraz lektury. Mniej rozbudowana jest literatura popularnonaukowa z różnych dziedzin wiedzy. Osobny dział stanowi księgozbiór podręczny, który tworzą encyklopedie, słowniki, leksykony, atlasy, poradniki, albumy. Są to książki, z których można korzystać tylko w czytelni.
Rozbudowany jest także dział książek metodycznych dla nauczycieli.
W naszej bibliotece prowadzone są systematycznie dwa katalogi: alfabetyczny i rzeczowy, które zdecydowanie ułatwiają pracę. Każda książka zanim trafi do rąk czytelników jest zinwentaryzowana, opieczętowana, sklasyfikowana do odpowiedniego działu, skatalogowana i owinięta, a następnie włączona do księgozbioru.
Oprócz książek oferujemy naszym czytelnikom także czasopisma przeznaczone dla nauczycieli i uczniów. Zaprenumerowano na bieżący rok szkolny 23 tytuły – z prenumeraty bydgoskiej, a także z prenumeraty sponsorowanej.
W bibliotece prowadzona jest komputeryzacja zbiorów bibliotecznych w programie “MOL”; dotychczas wprowadzono około 4 tys. książek. Powiększa się także zbiór multimediów, głównie kaset wideo.