Czasopisma zaprenumerowane do biblioteki szkolnej

Prenumerowane czasopisma:

n     Biblioteka w Szkole

n     Matematyka w Szkole

n     Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

n     Wiadomości Historyczne

n     Wychowanie w Przedszkolu

n     Życie Szkoły

n     Głos Nauczycielski

n     Świerszczyk

n     Wychowawca

n     Świat Nauki

n     Wiedza i Życie

n     Świetlica w Szkole