Regulamin biblioteki
przy samorządowej Szkole Podstawowej nr 1

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także rodzice.
 2. Każdy uczeń powinien zapoznać się z regulaminem biblioteki i zapamiętać terminy jej otwarcia.
 3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można:
 4.      - wypożyczając je do domu,
       - czytając lub przeglądając na miejscu.

 5. Biblioteka czynna jest 5 dni w tygodniu w godzinach 7.45 – 16.00.
 6. Jednorazowo można wypożyczyć 2-3 książki na okres 2 tygodni.
 7. Przeczytane książki należy oddać do biblioteki.
 8. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
 9. Uczeń, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zagubionej lub zniszczonej.
 10. Wszystkie wypożyczone książki muszą wrócić do biblioteki miesiąc przed końcem roku szkolnego.
 11. W bibliotece obowiązuje cisza.

Regulamin podpisał
Dyrektor Szkoły
mgr Zbigniew Dzierżyński