Sprawozdanie z pracy biblioteki w roku szkolnym 2011/2012

L.p.

Klasa

Liczba uczniów

Liczba czytel.

Liczba przeczyt. książek
I półrocze

Liczba przeczyt. książek
II półrocze

Razem

Przeciętna
na ucznia

Przeciętna
na czytelnika

Nie
czyt.

%
czytel
.

Punktacja

1

1a

27

27

418

336

744

27,5

27,5

-

100%

I

2

1b

27

27

174

206

380

14

14

-

100%

 

3

1c

29

29

177

206

383

13

13

-

100%

      

4

1d

27

27

157

223

380

14

14

-

100%

 

5

1e

20

20

134

149

283

14

14

-

100%

 

6

2a

24

24

196

195

391

16

16

-

100%

 

7

2b

25

25

251

179

430

17

17

-

100%

 

8

2c

25

25

131

68

199

7,9

7,9

-

100%

      

9

2d

28

28

200

232

432

15

15

-

100%

III

10

2e

25

25

272

219

491

19,6

19,6

-

100%

II

11

2f

24

24

221

165

386

16

16

-

100%

 

12

3a

23

23

248

132

380

16,5

16,5

-

100%

 

13

3b

25

25

106

70

176

7

7

-

100%

 

14

3c

27

27

251

116

367

13,5

13,5

-

100%

 

15

3d

25

25

79

139

218

8,7

8,7

-

100%

 

16

3e

23

23

211

134

345

15

15

 

100%

 

17

3f

20

20

106

121

227

11

11

-

100%

 

18

4a

23

23

64

40

104

4,5

4,5

-

100%

 

19

4b

22

22

84

30

114

5

5

-

100%

 

20

4c

27

27

67

45

112

4

4

-

100%

 

21

4d

24

24

65

64

129

5

5

-

100%

 

22

4e

26

26

38

65

103

3,9

3,9

-

100%

 

23

5a

26

25

40

22

62

2,3

2,4

1

96%

 

24

5b

26

26

153

115

268

10

10

-

100%

I

25

5c

26

26

145

114

259

9,9

9,9

-

100%

       II

26

5d

26

26

49

59

108

4

4

-

100%

 

27

5e

26

26

95

74

169

6,5

6,5

-

100%

III

28

5f

25

24

112

40

152

6

6,3

1

96%

 

29

6a

26

19

26

14

40

1,5

2

7

73%

 

30

6b

27

24

36

11

111

3,9

4

3

88%

 

31

6c

25

25

24

50

74

2,9

2,9

-

100%

 

32

6d

24

22

39

16

55

2

2,5

2

91%

 

33

6e

26

24

39

21

50

1,9

2

2

91%

 

34

6f

18

18

72

75

147

8

8

-

100%

 

 

 

847

831

4480

3735

8215

9,6

9,6

16

98%

 

      

Stan czytelnictwa minionego roku szkolnego przedstawia powyższa tabela. Wielkie brawa należą się klasom I-III, a w szczególności klasie Ia, Ic, Ib. IIa, IIe,IId, IIIa, IIIc, IIIe oraz klasie Vb, Vc, Ve.

Ze statystyki wynika , że z biblioteki korzystało 98 % uczniów. Na jednego ucznia przypada około 9 książek. Najlepsi czytelnicy to:
Weronika Jóźwiak kl.Ia  153  przeczytane książki
Filip Ulanowski kl.VIf  109 przeczytanych książek   
Miłosz Gmerek  kl.IIIa 92 przeczytane książki     
Weronika Adamska kl.Vb  85  przeczytanych książek
Maria Borowczyk kl.Vc  85 przeczytanych książek.

Duże brawa !!!

Wśród uczniów korzystających z biblioteki wielu jest oddanych czytelników, ale także wielu jest tylko klientami biblioteki.  Są uczniowie, którzy doskonale wiedzą czego szukać, pytają o nowości, a nas to cieszy i staramy się pomóc w wyborze książki.  Coraz więcej czytelników wraca do książek, z których już wyrośli. To jest bardzo budujące , ponieważ z książek, które się kocha, nie wyrasta się nigdy. Są to prawdziwi pasjonaci książek.Zauważamy, że z roku na rok wzrasta poziom czytelnictwa w klasach pierwszych. Dzieci są lepiej przygotowane w zerówkach i mają przez to łatwiejszy start w klasie pierwszej, jest to zapewne zasługą uczących pań. Uczniowie klas pierwszych zostali czytelnikami biblioteki szkolnej już we wrześniu.

Czytelnikami biblioteki byli uczniowie klas „O”, którzy przeczytali 104  książki oraz nauczyciele i pracownicy naszej szkoły, którzy wypożyczyli łącznie 156 pozycji  książkowych. Staramy się w różny sposób wzbogacać księgozbiór dla dorosłych, głównie w ramach prowizji od wydawnictw, ponieważ nasze grono nauczycielskie bardzo się rozczytało i dopytuje o nowości. To nas bardzo cieszy, że bibliotekę coraz częściej odwiedzają nauczyciele.

W ciągu całego roku szkolnego bibliotekę odwiedziło 8287 uczniów, wypożyczając ogółem 8100 książek(I semestr 4514, II semestr 3586). Głównie to literatura piękna –7890 egzemplarzy (I-4385; II-3505), literatura popularno-naukowa to 210 pozycji (I-129; II-81).

W czytelni 112 osobom udzielono informacji, głównie z księgozbioru podręcznego: słowników, encyklopedii, atlasów.

Z  60 czasopism skorzystało  31 czytelników.

Dużym zainteresowaniem cieszy się centrum multimedialne, z którego skorzystały 983 osoby.