Bioreaktor

Wstępnie oczyszczone ścieki trafiają do reaktora biologicznego, w którym znajdują się specjalne szczepy bakterii. Bioreaktor składa się z 4 komór : defosfatacji, denitryfikacji, nitryfikacji i predenitryfikacji, gdzie następuje biologiczne usuwanie związków azotu i fosforu oraz natlenianie.


Komora defosfatacji Komora nitryfikacji

Komora defosfatacji                                     Komora nitryfikacjiPowrót do schematu oczyszczalni