BUDYNEK SZKOŁY     Budynek szkoły od frontu


Główne drzwi wejściowe do szkoły


Tablica upamiętniająca nadanie imienia szkole


Tablica upamiętniająca walkę o język ojczysty


Widok od strony stadionu


Szkoła od strony boiska