EKOGAZETKA   

 

CZĘŚĆ I

Mając na uwadze tę myśl, Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni od wielu już lat prowadzi działania, zmierzające do ochrony środowiska i właściwego zagospodarowania odpadów.

 • Organizujemy i aktywnie uczestniczymy w konkursach ekologicznych; w listopadzie 1999 roku zajęliśmy pierwsze miejsce w Polsce w konkursie internetowym “Agenda 21 - czyli co?”.
 • Prowadzimy szeroko pojętą edukację ekologiczną wśród uczniów naszej szkoły i w środowisku lokalnym, organizując wycieczki, rajdy, inscenizacje ekologiczne, lekcje otwarte; wydając gazetkę szkolną “Jedynka”.
 • W listopadzie 2003 r. na targach EKO MEDIA FORUM w Poznaniu mieliśmy własny pawilon wystawienniczy, w którym prezentowaliśmy dokonania szkoły w zakresie ekologii. Uczniowie klasy IIIb zaprezentowali się na “zielonej scenie”
 • Realizujemy projekt edukacyjny - “Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna Nowy Folwark - Leśniczówka Słomówko” we współpracy z PTTK oraz grupą ekologów z naszego regionu. Na trasie tej ścieżki znajduje się 300-letni dąb zgłoszony przez nas jako pomnik przyrody.
 • Realizujemy program edukacyjno-wychowawczy “Ekologia w naszym regionie”, popularyzujący postawy, zachowania i wiedzę ekologiczną wśród uczniów naszej szkoły.
 • Cyklicznie uczestniczymy w akcjach: “Sprzątanie Świata”, “Wiosenne sprzątanie”, “Ratujmy kasztanowce”. Corocznie w okresie zimowym dokarmiamy ptaki.
 • Aby nasze działania pogłębić i nadać im szerszy wymiar, współpracujemy z władzami lokalnymi i przedsiębiorstwami, zajmującymi się ekologią i ochroną środowiska.
 • Dzielimy się naszymi pomysłami i osiągnięciami na łamach czasopism ekologicznych, np. “Eko  Świat”, a także “Głos Nauczycielski”.
 • Od wielu już lat systematycznie prowadzimy selektywną zbiórkę odpadów (makulatury, puszek aluminiowych, butelek plastikowych, pojemników tonerów drukarek laserowych oraz głowic drukarek atramentowych).
 • W konkursie ogłoszonym przez Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni uzyskaliśmy II miejsce (rok szkolny 2001/2002)
 • 19.04.2004 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie dla nauczycieli szkół powiatu wrzesińskiego, zajmujących się problemami ekologii i ochrony środowiska. Było ono okazją do wymiany doświadczeń, zaprezentowania osiągnięć szkół w zakresie ochrony środowiska oraz zaplanowania dalszych działań w  tym zakresie. Spotkaniu przewodniczyła pani burmistrz Krystyna Poślednia oraz inspektor ds. ochrony środowiska w UMiG, pani Grażyna Polowczyk.

CZĘŚĆ II

Zwieńczeniem wyżej wymienionych poczynań okazało się przyznanie nam w grudniu 2003 roku, w ramach V EDYCJI KONKURSU EKOLOGICZNEGO “PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU”, zorganizowanego pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jako jedynej szkole podstawowej w Polsce certyfikatu, uprawniającego m. in. do posługiwania się przez najbliższych 12 miesięcy tytułem “PROMOTOR EKOLOGII”.
W VI edycji tego konkursu otrzymaliśmy przedłużenie certyfikatu (grudzień 2004 r.)

Oprócz certyfikatu szkoła otrzymała również nagrodę pieniężną. Została ona wykorzystana na stworzenie SZKOLNEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZEJ. Środki pieniężne na ten cel otrzymaliśmy również z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ oraz WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU.

CZĘŚĆ III

Kontynuując tradycje działań ekologicznych, w grudniu 2003 roku szkoła zadeklarowała swój udział w akcji “RABAN! RECYKLING, A NIE BAŁAGAN” ogłoszonej przez ODN w Poznaniu. Celem projektu było rozbudzenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, ale także w środowisku lokalnym. Chcieliśmy w ten sposób pomóc uczniom, nauczycielom i rodzicom w zrozumieniu konieczności i praktykowaniu zwyczaju segregowania odpadów u źródła ich powstawania. Mieliśmy świadomość, że jest to propozycja dla tych wszystkich, którym leży na sercu czyste środowisko!
Cała akcja przeprowadzona została w dwóch grupach wiekowych: na poziomie I-III i IV-VI . Ogółem w projekcie wzięło udział 28 zespołów klasowych. Klasy młodsze, przy znacznym udziale rodziców, wykonały pojemnik na makulaturę, strój ekologiczny, odpowiadały na pytania dotyczące ekologii i ochrony środowiska, przygotowały wiersz o tematyce ekologicznej, a także co miesiąc uaktualniały gazetkę klasową, związaną z konkursem.
Klasy starsze wykonały pojemniki na makulaturę i plakaty na temat: “Właściwe zagospodarowanie odpadów”; wzbogaciły swoją wiedzę ekologiczną, przygotowały piosenki, a także zaprezentowały stroje z elementów odpadowych.


W ramach realizacji projektu gościliśmy w naszej szkole dzieci z grupy “Sarenki” z przedszkola MALI PRZYRODNICY we Wrześni.Wraz z wychowawczyniami, pp. Sylwią Rzymską i Iwoną Matuszak przygotowały one przedstawienie ekologiczne pt. “Kłopoty leśnego krasnala”, które zaprezentowały dla uczniów klas “0” naszej placówki.
6 maja 2004 roku odbył się w auli EKO-FESTIWAL, który był okazją do zaprezentowania najbardziej efektownych prac, powstałych w ramach poszczególnych konkurencji.

CZĘŚĆ IV

A oto niektóre propozycje utworów o tematyce ekologicznej, powstałych w ramach jednej z konkurencji projektu “Raban! Recykling, a nie bałagan!”

Ratunku! Pomocy! -
Jak myślisz? Kto woła?
To nasza Ziemia
przez nas zabrudzona.
Spalinami i śmieciami,
przeróżnymi odpadkami!
Jak jej pomóc? Któż to wie?
Ja wam powiem -
za sprzątanie weźmy się!!!
Posprzątajmy lasy, parki,
posprzątajmy, co się da.
Będzie czysto, będzie miło,
będzie się nam lepiej żyło.
Wiatr zamieni papier w żagiel,
a w ocean zmieni staw!
Nasza Ziemia pozostanie
czysta - bez obaw!

Weronika Gąsiorek klasa I d

Kto chce zostać ekologiem,
musi zaraz ruszać w drogę.
Być z przyrodą za pan brat,
kochać cały piękny świat.
Lubić rośliny i zwierzęta
i o ochronie ich pamiętać.
Nie zaśmiecać i nie brudzić,
świat jest przecież dla ludzi...
Gdy jesz gumę lub cukierek,
to papierek
wrzuć do kosza -
nie na skwerek...
Każdy, nawet mały człowiek,
może chronić dziś przyrodę.
Zbierać puszki lub butelki,
przecież to jest trud niewielki.
Za to czeka nas nagroda -
czysta i piękna przyroda.

Piotr Urbaniak klasa I e

RZECZKA
Przez góry, lasy i miasteczka
płynie sobie piękna rzeczka.
A w tej rzeczce kolorowe rybki
i kaczuszki moczą sobie brzuszki.
Ludzie mówią: czysta woda,
przy niej drzewa;
Tego właśnie nam potrzeba.
Nagle do tej czystej rzeki
ktoś wypuścił brudne ścieki.
Szkoda takiej ładnej rzeki...
To fabryka blisko rzeki
wypuściła brudne ścieki.
Przyszły dzieci...
Co się dzieje? Rzeka bardzo mętnieje.
Gdzie są rybki i kaczuszki,
co moczyły w wodzie brzuszki?
Smutna rzeka, brudna rzeka,
tego nam tu nie potrzeba!
Na szczęście oczyszczalnia wkrótce stanęła,
brudne ścieki usunęła.
Ludzie przychodzą znów nad rzekę
oglądać kolorowe rybki i kaczuszki,
które moczą sobie brzuszki.

Uczniowie klasy II f

ZDROWE ŻYCIE
Chcesz mieć, bracie, zdrowe życie?
Dbaj o czystość należycie.
Zbieraj śmieci w domu, w szkole,
nie wyrzucaj nic na pole.
Podnieś patyk, papier, szkiełko,
podnieś także i pudełko.
Zanieś potem do śmietnika,
oddziel papier od plastika.
Jak już wszystko posprzątamy,
uśmiechnięte buzie mamy.

Uczniowie klasy II e

Ekologia to nauka,
jak Jaś w polu wiatru szukał.
Zamiast wiatru, znalazł śmieci,
które zostawiły dzieci.
Wiatr po polu śmieci ganiał,
piękny widok nimi zasłaniał.
Za tym polem rósł wysoki las,
a w nim śmieci cały stos.
Trzeba dziś nauczyć dzieci,
by przyrody nie zaśmiecić.
Płuca nasze - to ten las,
a bez tlenu nie ma nas.

Piotr Urbaniak klasa I e

Nasza Ziemia piękna jest,
kiedy o nią zadbasz też.
Kiedy będziesz o nią dbał,
będziesz się z radości śmiał.
Nie zostawiaj w lesie śmieci,
bo tam ptaszek nie przyleci.
Nie wyrzucaj w parku puszek,
bo zwierzątka boli brzuszek.
A wiewiórki, zamiast skakać,
będą na gałązce płakać.
Natalia Machińska klasa I e
Ekologia to świetna sprawa,
czysta woda, pachnąca trawa.
Dlatego pamiętaj, chłopcze młody -
Nie zanieczyszczaj przyrody.
Wyrzucaj śmieci tam, gdzie trzeba.
Pojemni niebieski - plastik,
czerwony - papier
żółty - szkło - to jest to!
Pamiętaj także, że spaliny to twój wróg
Dlatego używaj często nóg!
Teraz wiesz już wszystko,
jak dbać o środowisko.
A będziesz piękny i zdrowy,
by móc korzystać z dóbr przyrody.

Bartek Grajek klasa I e

Aby Ziemie piękną była,
to należy o nią dbać.
Nie wyrzucać w lesie śmieci
i do rzeki ścieków lać.
Jak najmniej z komina dymów
tych, co tlen zanieczyszczają.
Bo oddychać chcemy zdrowo,
a nie chorym być co dnia.
Puszki i plastiki
wyrzucajmy w pojemniki.
Wtedy nasze środowisko,
Będzie czyste niczym łza.

Mateusz Sucholas klasa I e

Chcesz mieć czysto, zbieraj wszystko
w pojemniki kolorowe.
Posegreguj, co niezdrowe.
Nie śmieć w lesie ani w wodzie.
Dbaj o czystość w swej przyrodzie.

Andrzej Tomas klasa I e

Nie rzucaj śmieci na ulicę,
no zanieczyszczasz okolicę.
Zielona trawa w parku rośnie,
przypomina nam o wiośnie.
A dzieci zapominają i trawkę deptają.

Ada Trzmiel klasa I e

Ekologia, moi mili, to do siebie ma,
że o Ziemie każe dbać.
Szanuj kwiaty, szanuj zieleń,
śmieci wrzucaj tam, gdzie trzeba.
A zobaczysz, że ta Ziemia
będzie pięknym darem nieba.

Wojtek Pietruszka klasa I e

 

CZĘŚĆ V - AKTUALNOŚCI

 • W naszej szkole działają dwie klasy ekologiczne: IV d i V d, które realizują autorski program edukacji ekologicznej pt.: “Ekologia w naszym regionie” opracowany przez p.Ewę Jerczyńską
 • Od kilkunastu miesięcy w szkole działa grupa nauczycieli-ekologów. Są wśród nich przyrodnicy, matematycy, poloniści oraz nauczyciele nauczania początkowego.
 • 18.01 2005. w Warszawie w hotelu VICTORIA odbyło się wręczenie certyfikatów przyznawanych w ramach VI EDYCJI KONKURSU EKOLOGICZNEGO “PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU”, zorganizowanego pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dyrektor szkoły odebrał podczas uroczystej gali z udziałem m. in. pomysłodawcy i inicjatora konkursu p. Krzysztofa Masiuka, przedłużenie certyfikatu “PROMOTOR EKOLOGII”.

 • Również 18 .01.2005 r. w ODN w Poznaniu odbyło się spotkanie w związku z przygotowaniem do IX TARGÓW EDUKACYJNYCH POZNAŃ 2005; zostali na nie zaproszeni koordynatorzy odpowiedzialni za zorganizowanie i przeprowadzenie akcji “RABAN! RECYKLING, A NIE BAŁAGAN!” w szkołach.
 • W dniach 25-27.02.2005 r. odbędą się w Poznaniu IX TARGI EDUKACYJNE. W czasie ich trwania nasza placówla otrzyma certyfikat związany z przygotowanym i zrealizowanym w szkole projektem “Raban! Recykling, a nie bałagan!”. Będziemy także mieli okazję zaprezentować dokonania szkoły w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

 

CZĘŚĆ VI

 • Segregacja odpadów ma w naszej szkole wieloletnią już tradycję. Zapoczątkowana została przez zbiórkę makulatury w latach osiemdziesiątych. A oto jak przedstawiają się wyniki zbiórki makulatury z ostatnich kilku lat:

eko_11.gif (13608 bytes)

Jedna tona zebranej makulatury to około 17 uratowanych drzew

 • Oprócz makulatury, którą przynoszą dzieci do szkoły, w ramach organizowanej zbiórki trwa całoroczny odbiór tego surowca od firm: BIMEX, TECHPAK.
 • Firmą, która odbiera zebraną przez nas makulaturę jest PPHU EKOGC prowadzona przez p.Grzegorza Chałupniczaka
 • W roku szkolnym 2003/2004 rozpoczęliśmy również zbiórkę zużytych baterii, które odbiera od nas firma Reba - Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą w  Warszawie. Udało się nam również nawiązać współpracę z wrzesińską Powszechną Spółdzielnią Spożywczą “Społem”, w której sklepach wystawiliśmy specjalne pojemniki na zużyte baterie.
 • Spośród wszystkich surowców, które zbieramy, najbardziej szkodliwe dla środowiska są zużyte baterie. Firma REBA unieszkodliwia toksyczne związki chemiczne w nich zawarte - rtęć, kadm i ołów. Jeżeli wyrzucamy zużyte baterie razem z innymi odpadami - w sposób nieodwracalny zatruwamy środowisko. Odpady takie nie nadają się do jakiejkolwiek przeróbki!

A oto, co i kiedy zbieramy w naszej szkole:

 • makulatura (można ją przez cały rok oddawać do pana woźnego);
 • zużyte baterie (są zbierane w każdy wtorek w salach lekcyjnych);
 • plastikowe butelki i metalowe puszki (do pojemników wystawionych na terenie szkoły);
 • zużyte tonery drukarek (odbiera je pan woźny).

Zapraszamy uczniów i rodziców do włączenia się w tę akcję!
W ten sposób i my będziemy mieli swój udział w ratowanie Ziemi!!!

ZAKOŃCZENIE

Mamy nadzieję, że zbiórka surowców wtórnych oraz działania podjęte w ramach przedsięwzięcia sprawią, iż nasza planeta będzie choć odrobinę czystsza, a następne pokolenia też będą mogły podziwiać piękno otaczającego świata, bo przecież

"Ludzie, zwierzęta, drzewa
oddychają tym samym powietrzem,
żyją z tej samej ziemi.
Każdy atak na przyrodę
jest atakiem na człowieka!!!"

Zespół Ekologów SSP nr 1 we Wrześni:
Ewa Jerczyńska, Alicja Karwasińska, Halina Konstańczak,
Helena Mordal, Beata Pawlak, Mariola Regulska,Mariola Śliwińska,
Hanna Wędzina- Niechcielska, Jadwiga Ziobrowska