TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ  
GRODU W GRZYBOWIE  

   

W taki oto sposób nauczyciele, rodzice i uczniowie szkoły odkrywają inną, nie podręcznikową historię naszego kraju działając w ramach Towarzystwa Przyjaciół Grodu w Grzybowie. Wspólnie bawimy się w historię Piastów “na żywo”. Jesteśmy założycielami Towarzystwa oraz współorganizatorami Ogólnopolskich Zjazdów Wojowników Słowiańskich odbywających się corocznie na grodzisku w Grzybowie koło Wrześni.

Grodzisko w Grzybowie to pozostałość po największym na ziemiach “Polan” grodzie książęcym z przełomu X i XI w. Powierzchnia grodu wraz z wałami i fosą wynosiła ok. 5 ha. Wały obronne dochodziły do 16 – 18 metrów wysokości. Podczas trwających dopiero od kilkunastu lat prac archeologicznych, znaleziono ogromną ilość śladów świadczących o zamożności jego byłych mieszkańców (m.in. skarb srebrnych dirhemów arabskich). Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy stwierdzić, że w czasach swej świetności gród grzybowski odwiedzali książę Ziemomysł, a może urodził się tutaj jego syn Mieszko I?

Więcej o naszych działaniach oraz o działalności
Towarzystwa Przyjaciół Grodu w Grzybowie
dowiesz się na stronie

www.grodgrzybowo.pl