PROGRAMY    

 

TEMATYKA ZAJĘĆ W KLASACH VII
  

INFORMATYKA – klasy VII

Program nauczania 847/4/2020/z1

Nauczyciele prowadzący: mgr Renata Kulczak, mgr Iwona Nowak, mgr Paulina Sarbinowska, mgr Anna Tamborska, dr inż. Krzysztof Łysek
Podręcznik: Grażyna Koba - Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.
Ćwiczenia: podręcznik i własne
 


 

1.1. Komputer w życiu człowieka

1.2. Budowa i działanie sieci komputerowej

1.3. Sposoby wykorzystania internetu

2.1. Zasady tworzenia stron internetowych

2.2. Tworzenie własnej strony internetowej

3.1. Tworzenie i modyfikowanie obrazów

3.2. Animacje w programie GIMP

3.3. Tworzenie plakatu – zadanie projektowe

4.1. Opracowywanie tekstu

4.2. Wstawianie obrazów i innych obiektów do dokumentu tekstowego

4.3. Dokument wielostronicowy

4.4. Przygotowanie e-gazetki – zadanie projektowe

5.1. Praca nad prezentacją multimedialną

5.2. Podstawowy montaż filmu