PROGRAMY    

 

TEMATYKA ZAJĘĆ W KLASACH VIII
  

INFORMATYKA – klasy VIII

Program nauczania 847/4/2020/z1

Nauczyciele prowadzący: mgr Renata Kulczak, mgr Iwona Nowak, mgr Paulina Sarbinowska, mgr Anna Tamborska, dr inż. Krzysztof Łysek
Podręcznik: Grażyna Koba - Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej.
Ćwiczenia: podręcznik i własne
 


 

1.1. Komórka, adres, formuła

1.2. Projektowanie tabeli i stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego

1.3. Arkusz kalkulacyjny, czyli kalkulacje

1.4. Więcej o pracy w arkuszu kalkulacyjnym

1.5. Przedstawienie danych w postaci wykresu

1.6. Wstawianie tabel i wykresów arkusza kalkulacyjnego do dokumentów tekstowych

1.7. Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego

1.8. Dokumentacja imprezy sportowej – projekt

1.1. Zapisywanie algorytmów na liczbach naturalnych w języku Scratch

1.2. Algorytmy wyszukiwania i porządkowania

1.3. Wprowadzenie do programowania w języku C++

1.4. Stosowanie funkcji i tablic do zapisania algorytmów porządkowania i wyszukiwania w języku C++

3.1. Tworzenie strony internetowej z wykorzystaniem języka HTML

3.2. Systemy zarządzania treścią

3.3 Podróż dookoła świata z internetem – projekt

4.1. Prezentacje multimedialne i filmy

4.2. Historia i rozwój informatyki – projekt