REGULAMIN    

 

REGULAMIN PRACOWNI
INFORMATYCZNEJ
  

 1. Pracownia informatyczna jest miejscem odbywania zajęć z informatyki oraz kółka informatycznego.
 2. Przed wejściem do pracowni należy OBOWIĄZKOWO UMYĆ RĘCE oraz włożyć czyste obuwie.
 3. W czasie pobytu w pracowni przestrzegamy zasad bezpieczeństwa.
 4. Telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne pozostawiamy w szatni.
 5. Po wejściu należy zająć miejsce przy swoim stanowisku i podczas zajęć nie wolno się przemieszczać bez zezwolenia nauczyciela.
 6. Należy dbać o wyposażenie pracowni i zgłaszać wszelkie uszkodzenia nauczycielowi.
  Za ewentualne uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia pracowni odpowiadają uczniowie, a finansowo ich rodzice.
 7. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia nauczyciela.
 8. Sprzęt komputerowy włączamy i wyłączamy na polecenie nauczyciela.
 9. Zgłaszamy nauczycielowi pojawienie się wszelkich nieoczekiwanych komunikatów na ekranie komputera.
 10. Obowiązuje absolutny zakaz przynoszenia i korzystania z prywatnych dyskietek i dysków kompaktowych.
 11. W jednym półroczu można wykorzystać 2 kropki oraz 1 raz można zapomnieć obuwia na zmianę.
 12. Korzystając z Internetu zabrania się z korzystania z czatów, wysyłania SMS-ów i odwiedzania stron nieznanych.
 13. Z każdej lekcji należy sporządzać notatki.
 14. Nie wolno podpowiadać !!!
 15. Podczas odpowiedzi oraz w czasie sprawdzianów można korzystać zarówno z zeszytu jak i z podręcznika.
 16. W okresie pandemii uczniowie zobowiązani są do zakładania przed lekcją przyniesionych ze sobą rękawiczek jednorazowych.
  W wyjątkowych przypadkach rękawiczki dostępne są u nauczyciela prowadzącego lekcje.