ZAJĘCIA INTERDYSCYPLINARNE    

 

WYSZUKIWANIE W INTERNECIE
INFORMACJI Z INNYCH PRZEDMIOTÓW
  

HISTORIA:

 • Indie i Chiny: wyobrażenia bogów, osiągnięcia cywilizacyjne, sztuka,
 • Cywilizacja Inków,
 • Leonardo da Vinci, Mikołaj Kopernik, Zygmunt II August, Bona Sforza, Stanisław August Poniatowski,
 • Wawel, Zamek Królewski.

PRZYRODA:

 • ochrona przyrody – zanieczyszczenia powietrza, wody,
 • najnowsze osiągnięcia z dziedziny biologii, chemii, geografii, astronomii, fizyki,
 • pojęcia przyrodnicze.

MATEMATYKA:

 • Unia Europejska-dane liczbowe,
 • liczby doskonałe,
 • liczby zaprzyjaźnione,
 • sito Eratostenesa,
 • inne sposoby liczenia:
      - sześćdziesiątkowy,
      - dwunastkowy (tuzin, gros).