Strona Absolwentów klasy 6b Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty

Września 2003-2009