SAMORZĄD SZKOLNY    

 

We wrześniu 2011 r. odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.
W głosowaniu udział wzięły klasy IV, V, VI. Spośród kandydatów najlepsi okazali się:

wiacek_k.jpg (4808 bytes) kulcz_m.jpg (4204 bytes) wojcie_k.jpg (4313 bytes)
 
KAROLINA
WIĄCEK
przewodnicząca
  
 
MICHAŁ
KULCZAK
zastępca
 
KLAUDIA
WOJCIECHOWSKA
członek

 
Działalność Samorządu Uczniowskiego

Od roku szkolnego 2007/2008 opiekunami Samorządu Uczniowskiego są panie Elwira Rozenkop i Renata Kulczak.
Każdy kolejny rok szkolny rozpoczyna się od wyboru Klasowych Rad SU, a następnie one zgłaszają swoich kandydatów do Rady Samorządu Szkolnego. Od roku szkolnego 2006/2007 odeszliśmy od tradycyjnych wyborów, gdzie klasy zgłaszały swoich kandydatów. W związku z Europejskim Rokiem Edukacji Obywatelskiej i rozpisaliśmy wybory do RSU w nowej formie. Mógł w nich startować każdy chętny uczeń, który zgłosił swoją kandydaturę, spełniał wymogi regulaminu ordynacji wyborczej (min. bardzo dobre zachowanie i średnia ocen powyżej 4,0) i uzyskał poparcie Rady Pedagogicznej. Krótko po tym zaczęli zgłaszać się uczniowie chcący przedstawić swe sylwetki i wziąć udział w rywalizacji o miejsce w Radzie SU. Szkoła została oplakatowana przez osoby kandydujące, które przedstawiły swoje mini programy wyborcze. Po tygodniowej kampanii, obfitującej w ciekawe pomysły zaprezentowania sylwetki kandydata, doszło do wyborów. Uczniowie zgodnie stwierdzili, że taka forma wyborów jest bardziej przystępna i pozwala wyłonić jednostki chcące pracować na rzecz rozwoju samorządności w naszej szkole.
Po wyborach następuje zawsze czas wspólnego wypracowania planu pracy na kolejny rok szkolny.
Od czterech lat, raz w miesiącu, odbywają się spotkania przedstawicieli klas IV – VI z opiekunem SU oraz przedstawicielem dyrekcji. Obecnie, od roku szkolnego 2006/07 funkcję opiekuna SU pełni p. Halina Konstańczak. Zebrania te mają służyć pogłębianiu samorządności w naszej szkole, wymianie spostrzeżeń, zgłaszaniu wniosków, ale i problemów. Temu służy SKRZYNKA PYTAŃ, do której każdy uczeń może wrzucić karteczkę z zapytaniem i oczekiwać odpowiedzi po najbliższym spotkaniu przewodniczących klas z przedstawicielem dyrekcji i opiekunkami, p. Elwirą Rozenkop i p. Renatą Kulczak. Dzięki temu nastąpił większy przepływ informacji.
działalność Samorządu Uczniowskiego to także organizacja wielu działań i imprez na terenie szkoły. Należą do nich:

  • urządzanie dyskotek szkolnych (obecnie prowadzone są prace nad regulaminem dyskotek), przygotowanie corocznych akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

  • rozsyłanie poczty dla nauczycieli emerytów (osobiście przez uczniów ) z okazji DEN oraz Świąt Bożego Narodzenia,

  • przygotowanie ozdób na stół wigilijny dla nauczycieli naszej szkoły i nauczycieli emerytów,

  • zorganizowanie poczty walentynkowej,

  • częściowe sponsorowanie nagród na coroczny Koncert Laureatów,

  • przygotowanie mikołajków dla najmłodszych,

  • organizowanie konkursów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia (np.: na szopkę, najpiękniejszą ozdobę choinkową, wiersz o tematyce świątecznej...), czy Wielkanocnymi (np.: na palmę, baranka...).

Z inicjatywy uczniów, w ramach promocji zdrowia, wycofano ze sklepiku szkolnego chipsy, a wprowadzono świeże bułki. W trosce o estetykę toalet, jak również ze względu na potrzeby uczniów, zakupiliśmy pięć luster.
W listopadzie 2005 roku wzięliśmy udział w konferencji i warsztatach poświęconych zapobieganiu demoralizacji i przestępczości nieletnich na terenie naszej gminy. Celem tego programu, opracowanego przez specjalnie powołany zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele władz Miasta i Gminy, Policji, Straży Miejskiej, Sądu Rodzinnego, Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół, rodziców i uczniów, jest wspólne działanie dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy, a w szczególności dzieci i młodzieży Można było zauważyć, że ten problem nurtuje i niepokoi większość uczestników warsztatów. Zgłaszane wnioski mają być uwzględnione w programie profilaktycznym, jak również opublikowane w prasie regionalnej.
Okres przedświąteczny to czas, kiedy myśli się o innych, zwłaszcza tych, którzy są w trudnej sytuacji. Wcześniej bywały zbiórki żywności, zabawek i pieniędzy na zakup środków higienicznych dla mieszkańców Domu Małego Dziecka w Gnieźnie, w minionym roku szkolnym z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowaliśmy grupy wolontariuszy, które zbierały w wyznaczonych placówkach handlowych żywność dla najbardziej potrzebujących (kwiecień, listopad). W tym roku pragniemy zadbać o zwierzęta, które znajdują się we wrzesińskim schronisku. Chcemy zbierać pieniądze na pokarm i najbardziej potrzebne dla nich rzeczy.
Samorząd Uczniowski to organizacja, której działalność może mieć wpływ na późniejsze postawy obywatelskie uczniów, teraz jednak ma wspierać wychowawczą funkcję szkoły, uczyć demokracji.