DYREKCJA SZKOŁY     


 
Zastępca Dyrektora

mgr Halina Konstańczak
Dyrektor
mgr Zbigniew Dzierżyński

 
Zastępca Dyrektora

mgr inż. Irena Wojciechowska