Ważniejsze wydarzenia w roku szkolnym 2011/2012
 

·         Przeprowadzono 5 zajęć w ramach ścieżek edukacyjnych w klasach IV oraz 15 zajęć czytelniczych. W klasach I  były to zajęcia przygotowujące do samodzielnego wyboru książki.

·         Przeprowadzono w   klasach „0” zajęcia w centrum multimedialnym „Komputer uczy i bawi”.

·         23 listopada 2011 r. przeprowadzony został konkurs „Pięknego czytania „  dla klas III. Dzieci wykazały się piękną techniką czytania, płynnością i odpowiednią intonacją głosu. Najlepsi to:

      I miejsce – Martyna Trawińska kl. III c
      II miejsce – Wojtek Nowak kl. III a
      III miejsce Wiktoria Bukowska kl. III c
      IV miejsce Sabina Szczygieł III e

·         Dnia 8 listopada 2011 r. w SSP nr 6 odbył się gminny konkurs „Omnibus 2011”. Uczniowie z naszej szkoły zaprezentowali dobrze swoje wiadomości. Miejsce II zajął Filip Kwiatek z kl. VI b. Przed konkursem przeprowadzone zostały eliminacje szkolne. Zgłosiło się 59 uczniów z klas V i VI, którzy musieli odpowiedzieć na pytania testowe przygotowane przez nauczyciela bibliotekarza. W ramach eliminacji wyłonieni zostali reprezentanci na konkurs gminny. Wyniki szkolnego konkursu zostały przedstawione na tablicy ogłoszeń.

I miejsce Zuzanna Sołtykowska z kl. VI b,
II miejsce Nikodem Kluczyński z kl. VI b,
III miejsce Filip Kwiatek z kl. VI b,

IV miejsce Adrianna Szczecińska kl. VI c.

·         Przez cały rok trwał konkurs „W krainie baśni i bajek”. W kwietniu ogłoszony został konkurs „Moja baśń”.

·         Przeprowadzony został konkurs ortograficzny dla klas III. Mistrzem ortografii został Michał Płonka z klasy III e.

·         Natalia Izydorek z  kl.VIe została laureatką XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej.

·         Klasy  trzecie oraz klasa II b brały udział w spotkaniu autorskim z Grzegorzem Kasdepke , a klasy pierwsze były na spotkaniu z  Renatą Piątkowską.Trzy oddziały zerowe  uczestniczyły w przedstawieniu „Wakacyjne przygody Bajusiów w bibliotece”. Spotkania te organizowała Biblioteka Publiczna.

·                     Ogłoszony został konkurs na „Logo biblioteki szkolnej”dla klas IV-VI.

Laureatami zostali:

I miejsce Faustyna Ślugaj klasa  IV a

II miejsce Oliwia Wawrzyniak klasa V e

III miejsce Julia Majchrzak klasa V a

IV miejsce Anna Trawińska klasa V b

Nagrodzone prace zostały oprawione w antyramę i zdobią korytarz przy bibliotece. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

·         Wzorem lat ubiegłych w czerwcu miała miejsce wystawa najładniejszych zeszytów lektur klas I-III; najciekawsze nagrodzono dyplomami.

·         Rozpropagowałyśmy wśród uczniów naszej szkoły konkursy organizowane przez Oddział Dziecięcy Biblioteki Publicznej.

·         W minionym roku szkolnym biblioteka wzbogaciła się tylko o 77 nowych książek za kwotę 1089,50zł, z czego 37 pozycji  to dary, a 40 zakupione zostało z budżetu szkoły. 

·         Prowadzona jest komputeryzacja księgozbioru w programie MOL OPTIVUM.

·         W dalszym ciągu trwa współpraca z wydawnictwami: Publicat, Egmont, Hurtownią i Księgarnią Taniej Książki z Tuliszkowa. Dzięki wypracowanej prowizji  mogłyśmy  obdarować dzieci  biorące udział w różnych konkursach szkolnych ( 32 książki  w  7 konkursach szkolnych).

·         Konserwujemy książki zniszczone.

·         Rozpoczęłyśmy skontrum, które będziemy kontynuować w czasie wakacji oraz w na początku nowego roku szkolnego.

·         Aktualizowany jest katalog scenariuszy imprez szkolnych na podstawie czasopisma „Biblioteka w Szkole”.

·         Zakupiłyśmy nagrody na zakończenie roku dla klas VI .

·         Brałyśmy udział w zespołach samokształceniowych.

·         Byłyśmy opiekunami wycieczek szkolnych.

·         Brałyśmy udział w komisjach na testach gimnazjalnych.

Chcemy aby nasza biblioteka była przyjazna uczniom, aby nasi uczniowie częściej bywali w bibliotece, częściej sięgali po książki, częściej brali udział w konkursach i różnych spotkaniach z książką, a to nam przysporzy wiele radości i satysfakcji z pracy.
Chciałybyśmy oferować częściej naszym czytelnikom  nowości ukazujące się  na rynku wydawniczym, ale niestety budżet na zakup nowych książek jest bardzo mały. Dziękujemy Dyrekcji szkoły i nauczycielom za współpracę. Wszystkich zapraszamy do biblioteki po ciekawą lekturę  i  życzymy wiele niezapomnianych chwil z książką  w myśl  motta :

„Cóż może być bardziej cennego
od codziennych spotkań z mądrymi książkami”

L. Tołstoj

Miłego wakacyjnego odpoczynku.

 

Września, dnia 21.06.2012 r.

 


Ważniejsze wydarzenia w roku szkolnym 2010/2011

 • Przeprowadzono 12 zajęć w ramach ścieżek edukacyjnych w klasach IV i V oraz w klasach I przygotowujących do samodzielnego wyboru książek.
 • 30 listopada 2010 r. przeprowadzony został konkurs “Pięknego czytania “ dla klas III. Dzieci wykazały się piękną techniką czytania, płynnością i odpowiednią intonacją głosu. Najlepsi to:
  I miejsce - Agata Szafrańska kl. III b
  II miejsce - Igor Skrzypek kl. III a
  III miejsce Kaja Bartkowiak kl. III e
  IV miejsce Julia Przybylska kl. III e
 • Dnia 17 listopada 2010 r. w SSP nr 6 odbył się gminny konkurs “Omnibus 2010”. Uczniowie z naszej szkoły zaprezentowali dobrze swoje wiadomości. Miejsce IV zajął Krzysztof Jaensch z kl. VI b. Przed konkursem przeprowadzone zostały eliminacje szkolne. Zgłosiło się 30 uczniów z klas V i VI, którzy musieli odpowiedzieć na pytania testowe przygotowane przez nauczyciela bibliotekarza. W ramach eliminacji wyłonieni zostali reprezentanci na konkurs gminny. Wyniki szkolnego konkursu zostały przedstawione na tablicy ogłoszeń.

I miejsce Wojciech Świtek z kl. VI a,
II miejsce Tomasz Kowalczyk z kl. VI d,
III miejsce Krzysztof Jaensch z kl. VI b.

 • 19 maja w Bibliotece Publicznej brałyśmy udział w spotkaniu autorskim
  z p. Joanną Papuzińską. Temat spotkania “ Jak zachęcić dzieci do czytania.”
 • Przez cały rok trwał konkurs “W krainie baśni i bajek”. W kwietniu ogłoszony został konkurs “Moja pierwsza baśń”.
 • Odbył się konkurs “Mistrz ortografii” dla klas III. Mistrzem ortografii została Antonina Miedzińska z klasy III a.
 • Natalia Izydorek z kl. V e oraz Weronika Witkowska i Marianna Czaja
  z kl. VI a otrzymały wyróżnienia na XXVIII Ogólnopolskim Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej.
 • Klasa IV b, IV c, IV f brały udział w spotkaniu autorskim z p. Wandą Chotomską, a klasa III b i III e były na spotkaniu z p. Joanną Papuzińską. Spotkania te organizowała Biblioteka Publiczna.
 • Wzorem lat ubiegłych w czerwcu miała miejsce wystawa najładniejszych zeszytów lektur klas I-III; najciekawsze nagrodzono dyplomami.
 • Rozpropagowałyśmy wśród uczniów naszej szkoły konkursy organizowane przez Oddział Dziecięcy Biblioteki Publicznej.
 • W minionym roku szkolnym biblioteka wzbogaciła się tylko o 9 nowych książek za kwotę 345,00zł.
 • W miarę możliwości dostępu do książek prowadzona jest komputeryzacja księgozbioru w programie MOL OPTIVUM.
 • W dalszym ciągu trwa współpraca z wydawnictwami: Publicat, Egmont, Hurtownią i Księgarnią Taniej Książki z Tuliszkowa. Wypracowane prowizje w postaci książek możemy przeznaczyć dla uczniów
  nagrodzonych w konkursach szkolnych.
 • Konserwujemy książki zniszczone.
 • Aktualizowany jest katalog scenariuszy imprez szkolnych na podstawie czasopisma “Biblioteka w Szkole”.
 • Zakupiłyśmy nagrody na zakończenie roku dla klas VI oraz nagrody Burmistrza.
 • Brałyśmy udział w zespołach samokształceniowych.
 • Byłyśmy opiekunami wycieczek szkolnych.
 • Byłyśmy udział w komisjach na testach gimnazjalnych.
 • Przygotowałyśmy przepustki parkingowe dla rodziców uczniów naszej szkoły.


Staramy się, aby nasza praca dawała jak najlepsze efekty w konstruowaniu wzorca kultury czytelniczej ucznia, wyposażonego w umiejętności korzystania ze źródeł informacji, pomimo ograniczonych możliwości ze względu na złe warunki lokalowe. Chcemy aby nasza biblioteka była przyjazna uczniom, aby nasi uczniowie częściej bywali w bibliotece, częściej sięgali po książki, częściej brali udział w konkursach i różnych spotkaniach z książką, a to nam przysporzy wiele radości i satysfakcji z pracy.

Dziękujemy Dyrekcji szkoły i nauczycielom za współpracę. Wszystkich zapraszamy do korzystania z księgozbioru bibliotecznego i centrum multimedialnego, stosując się do motta Jana Kasprowicza:

Ten jest najszczęśliwszy z ludzi, któremu nikt zapału
do książek nie ostudzi.”

Września, 14.06.2011 r.


 

Ważniejsze wydarzenia w II półroczu roku szkolnego 2009/10

·       Przeprowadzono zajęcia w ramach ścieżek edukacyjnych.

·       Przeprowadzono zajęcia z edukacji czytelniczej w klasach I-III.

·         W listopadzie przeprowadzono konkurs „Pięknego czytania” dla klas III. Dzieci wykazały się piękną techniką czytania, płynnością i odpowiednią intonacją głosu. Najlepsi to:
I miejsce - Magda Przewoźna kl. III c
II miejsce – Damian Pawłowski kl. III f
III miejsce Dominika Maraszkiewicz kl. III c
IV miejsce Jan Kaźmierski kl. III c
 

 

 

·         Uczniowie jak co roku brali udział w konkursie gminnym ”Omnibus 2009” w SSP nr 6. III miejsce zajął Krzysztof Stachnik uczeń klasy VI e. Konkurs ten został poprzedzony eliminacjami szkolnymi.  . Zgłosiło się 42 uczniów z klas V i VI, którzy musieli odpowiedzieć na pytania testowe przygotowane przez nauczyciela bibliotekarza. W ramach eliminacji wyłonieni zostali reprezentanci na konkurs gminny. Wyniki szkolnego konkursu zostały przedstawione na tablicy ogłoszeń.

I miejsce zajął Krzysztof Stachnik z kl. VI e,
II miejsce Martyna Kujawa z kl. VI e,

III miejsce Szymon Michalak z kl. VI f.   

 ·       Przez cały rok trwał konkurs dla klas I-III „Podróże do krainy baśni”. W kwietniu ogłoszony został konkurs „Moje pierwsze opowiadanie”. Uczniowie mogli popisać się swoimi umiejętnościami pisarskimi.  Najlepsze okazało się opowiadanie ucznia klasy III f  Damiana  Pawłowskiego.

·       Natalia Izydorek uczennica klasy IV e otrzymała wyróżnienie
na XXVII Ogólnopolskim Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci
i Młodzieży Gimnazjalnej.

·       W czerwcu miała miejsce wystawa najładniejszych zeszytów lektur klas I-III; najciekawsze zostały nagrodzone.

·       Rozpropagowałyśmy wśród uczniów naszej szkoły konkursy organizowane przez Oddział Dziecięcy Biblioteki Publicznej.

·       W minionym roku szkolnym biblioteka wzbogaciła się
 o 174 nowe książki o wartości 2924 zł. Zostały one zakupione
z budżetu szkoły a także podarowane bibliotece. Obecnie stan księgozbioru to 15873 woluminy.

·       Nadal współpracujemy z wydawnictwami: Publicat, Egmont, Hurtownią i Księgarnią Taniej Książki z Tuliszkowa organizując większe lub mniejsze kiermasze. Wypracowane prowizje
w postaci książek możemy przeznaczyć dla uczniów
w konkursach szkolnych. Zapraszamy nauczycieli i uczniów do zakupu książek na kiermaszach.

·       Ubytkowane zostały i wykreślone z ksiąg inwentarza książki bardzo zniszczone (99).

·       Konserwujemy książki, głównie owijamy w nową folię.

·       Aktualizowany jest katalog scenariuszy szkolnych imprez
na podstawie czasopisma „Biblioteka w Szkole”.

·       Ze względu na warunki lokalowe nie prowadzimy systematycznej komputeryzacji księgozbioru.

·       Brałyśmy udział w zespołach samokształceniowych.

·       Byłyśmy opiekunami dzieci podczas wycieczek szkolnych.

·       Byłyśmy członkami komisji na testach gimnazjalnych.

·       Zakupiłyśmy nagrody na zakończenie roku szkolnego.

·       Przed wejściem do biblioteki jest tablica, na której sygnalizowane są ważne wydarzenia i rocznice, w 2009 r. 200. rocznica urodzin Juliusza Słowackiego, w 2010 r. 200. rocznica urodzin Fryderyka Chopina.


Dziękujemy Dyrekcji szkoły oraz nauczycielom za współpracę w ciągu całego roku szkolnego. Tylko dobra współpraca może przynosić takie efekty w czytelnictwie i nauce.

„ Można być mądrym, nie przeczytawszy ani jednej książki; wierząc zaś we wszystko, co jest napisane w książkach, nie można nie być głupcem”

Lew Tołstoj                                  

Września, czerwiec 2010 r.