PROGRAMY    

 

TEMATYKA ZAJĘĆ W KLASACH V
  

INFORMATYKA – klasy V

Program nauczania 847/2/2018

Nauczyciele prowadzący: mgr Renata Kulczak, mgr Iwona Nowak, mgr Paulina Sarbinowska, mgr Anna Tamborska, dr inż. Krzysztof Łysek
Podręcznik: Michał Kęska - Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.
Ćwiczenia: podręcznik i własne
 


 

1.1. Dokumenty bez tajemnic. Powtórzenie wybranych wiadomości o programie MS Word

1.2. Komórki, do szeregu! Świat tabel

1.3. Nie tylko tekst. O wstawianiu ilustracji

1.4 Przyrodnicze wędrówki. Tworzenie atlasu – zadanie projektowe

2.1. Plan to podstawa. O rozwiązywaniu problemów

2.2. W poszukiwaniu skarbu. Jak przejść przez labirynt

2.3. Scena niczym kartka. O rysowaniu w programie Scratch

2.4. Od wielokąta do rozety. Tworzenie bardziej skomplikowanych rysunków

3.1.Tekst i obraz. Jak stworzyć najprostszą prezentację?

3.2. Wspomnienia z… Tworzymy album fotograficzny

3.3.Wprawić świat w ruch. Przejścia i animacje w prezentacji

3.4. Nie tylko ilustracje. Dźwięk i wideo w prezentacji

3.5. Krótka historia. Sterowanie animacją.

4.1. Patyczaki w ruchu. Tworzenie prostych animacji

4.2. Animacje od kuchni. Tworzenie własnych postaci

4.3. Podróż z przeszkodami. Przygotowanie filmu przygodowego – zadanie projektowe