PROGRAMY    

 

TEMATYKA ZAJĘĆ W KLASACH IV
  

INFORMATYKA – klasy IV

Program nauczania 847/1/2017

Nauczyciele prowadzący: mgr Renata Kulczak, mgr Iwona Nowak, mgr Paulina Sarbinowska, mgr Anna Tamborska, dr inż. Krzysztof Łysek
Podręcznik: Michał Kęska - Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej.
Ćwiczenia: podręcznik i własne