Koryto pomiarowe

Jest to koryto, którym oczyszczone ścieki płyną do Wrześnicy. Zainstalowano tu urządzenia pomiarowe, które umożliwiają określenie parametrów fizyko-chemicznych. Pamiary przeprowadzane są raz w tygodniu a wyniki wskazują, że woda po oczyszczeniu mieści się w II i III klasie czystości.


Koryto pomiarowe
Powrót do schematu oczyszczalni