Września, dnia 12 czerwca 2012 r.

Protokół
z koncertu charytatywnego
w Samorządowej Szkoły Podstawowej numer 1.

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, dnia 12 czerwca 2012 roku zorganizowano koncert charytatywny, w którym wystąpili uczniowie naszej szkoły oraz trzy uczennice z Gimnazjum nr 1 (nasze absolwentki). Na koncert zostali zaproszeni uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz sympatycy naszej akcji. Biletem wstępu na koncert były cegiełki wartości 5 zł, 10 zł, 20 zł i 50 zł.

            Zebrano kwotę 2845 zł. Pieniądze zostały wpłacone na konto Fundacji Dzieci Wrzesińskich.

Samorząd Uczniowski:

Przewodnicząca:           Karolina Wiącek

z-ca przewodniczącej:   Michał Kulczak

członek:                       Klaudia Wojciechowska

 

Komitet Organizacyjny:

Przewodnicząca:           mgr Renata Kulczak

Członkowie:                  mgr Halina Konstańczak

mgr Anna Tamborska

mgr Mariola Śliwińska

mgr Małgorzata Kostera-Augustyniak

mgr Elwira Rozenkop