MOKOWIACY    

 

Dziecięcy Zespół Tańca “Mokowiacy” został powołany do życia we wrześniu 2000 r. Źródłosłowu nazwy należy szukać w określeniu ludów zamieszkujących dorzecze rzeki Wrześnicy w okresie kształtowania się państwa Polan (Burszta – “Kultura Ludowa Wielkopolski” – Poznań 1964 tom III str.18). Od samego poczatku kierownikiem artystycznym i choreografem grupy jest Ryszard Zjeżdżałka.

Obecny skład zespołu wraz z opiekunem

Kostium w jakim tańczą “Mokowiacy” stanowi współczesną replikę opisanego przez Oskara Kolberga stroju noszonego przez mieszkańców okolic Wrześni w II połowie XIX wieku.
Repertuar zespołu obejmuje głównie tańce i przyspiewki z Wielkopolski. W grupie tańczą dzieci naszej szkoły z klas III –VI .
W 2002 roku “Mokowiacy” wzięli udział w Finale Wojewódzkim IX Ogólnopolskiego Telewizyjnego Turnieju Najmłodszych Gmin i Miast uzyskując wyróżnienie.

Skład zespołu w 2002 roku

W 2003 roku zajęli I miejsce w Przeglądzie Powiatowym “Talenty – 2003 – Września”.
Zespół chętnie bierze udział w wielu imprezach środowiskowych, a także międzynarodowych (2003 r. – Pobiedziska – Międzynarodowy Przegląd Folklorystyczny).