Otwarte komory fermentacji

Odbywa się tu proces fermentacji zagęszczonych osadów, które po okresie około 6 miesięcy zawracane są do budynku mechanicznego zagęszczania i odwadniania osadów. Tam następuje odwadnianie (uzyskuje się około 30 % suchej masy), po którym osady kierowane są na plac składowania osadów. Ciecz powstała z zagęszczenia i odwodnienia osadów trafia na początek procesu.


Otwarte komory fermentacji
Powrót do schematu oczyszczalni