Osadniki wtórne

W nich biologicznie oczyszczone ścieki razem z osadem czynnym (bakteriami) są klarowane. Osad czynny opada na dno i przez przepompowywanie z powrotem zawracany jest do bioreaktora.


Osadniki wtórne
Powrót do schematu oczyszczalni