SZKOLNE CENTRUM   
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ   

 

OTWARCIE SZKOLNEGO CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
W SSP NR 1 WE WRZEŚNI

W dniu 18 lutego 2005r. w naszej szkole odbyła się konferencja pt.: “Rola szkoły w edukacji ekologicznej”, przy okazji której nastąpiło otwarcie sali przyrodniczej. Na obydwa wydarzenia przybyło wielu znakomitych gości z Urzędu Miasta i Gminy, Starostwa Powiatowego, Kuratorium Oświaty oraz dyrektorów szkół i liderów ekologii z całej gminy. Gościem szczególnym był dyrektor współpracującej z nami szkoły niemieckiej pan Bernard Schrodi. Szkoła ta realizuje, podobne jak nasza, projekty ekologiczne.

  

W trakcie konferencji poruszano przede wszystkim temat selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu, które to działania są coraz większym wymogiem naszych czasów. Działania ekologiczne naszej szkoły zostały omówione i pokazane w formie prezentacji przez przedstawicielki Zespołu Ekologicznego Szkoły, tj. panie H. Mordal i M. Regulską, natomiast panie E. Jerczyńska i B. Kostecka (dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Folwarku) zaprezentowały ścieżkę przyrodniczo – dydaktyczną Nowy Folwark Leśniczówka Słomówko.
Zaproszeni goście obejrzeli otwartą po raz pierwszy tego dnia salę Szkolnego Centrum Edukacji Ekologicznej, która powstała z nagrody pieniężnej uzyskanej z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za uzyskanie tytułu “Promotor Ekologii” w ogólnopolskim konkursie “Przyjaźni Środowisku” w roku szkolnym 2003/2004. Za kolejne działania ekologiczne szkoła uzyskała przedłużenie certyfikatu na bieżący rok.
Otrzymane środki pozwoliły dokonać gruntownego remontu sali ,a przede wszystkim wyposażyć ją w nowoczesny sprzęt, taki jak: rzutnik multimedialny, komputer, mikroskop z kamerą, nowoczesną stację meteorologiczną z możliwością przesyłu danych do komputera oraz wiele innych pomocy dydaktycznych. Sala została przystosowana do projekcji multimedialnych, wyposażona w nowe meble i automatycznie przesuwane żaluzje. W pracowni będą prowadzone przede wszystkim lekcje przyrody (już od najbliższego poniedziałku), na który to moment czekają zarówno uczniowie jak i nauczyciele przyrodnicy.
Z okazji otwarcia pracowni wydano nowy folder szkoły oraz okolicznościową gazetkę ekologiczną.