AKTUALNOŚCI    

 

Ważniejsze wydarzenia w SSP nr 1 we Wrześni
w roku szkolnym 2004/2005

 
Czerwiec 200
5

W dniu 20 czerwca dokonaliśmy podsumowań działań prozdrowotnych i proekologicznych w naszej szkole w obecności przedstawicieli Kuratorium Oświaty, władz lokalnych, Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Rady Rodziców i uczniów naszej szkoły. W prezentacji multimedialnej uwzględniliśmy następujące obszary: bezpieczeństwo i higiena pracy, higiena osobista i otoczenia, życie w społeczności, edukacja żywieniowa, ekologia.
Decyzją Wojewódzkiego Zespołu Wspierającego Edukację Zdrowotną i Wojewódzkiej Rady Programowej Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 we Wrześni z dniem 21 czerwca 2005 roku została przyjęta do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Maj 2005

18.05.2005 r.
Udział w etapie rejonowym Olimpiady “Trzymaj się zdrowo”.
Celem było promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej poprzez pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia, kształtowanie postaw i zachowań zdrowotnych. Następnym etapem jest inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie w środowisku lokalnym.
Etap rejonowy Olimpiady pod hasłem “Trzymaj się zdrowo” otworzyła mgr Elżbieta Roszak z Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego we Wrześni.
Nasze uczennice odpowiadały na pytania o zdrowym stylu życia oraz musiały wykazać się umiejętnością udzielania pomocy przedmedycznej..
Sukces! Na 12 startujących drużyn zdobyliśmy I i II miejsce. Na zdjęciu przedstawicielki naszych drużyn z opiekunem Szkolnego Koła PCK mgr Eiżbietą Bacharewicz.

“TRZECIOTEŚCIK”

W dniach 16 i 17.05.2005 r. uczniowie klas III przeżywali swój pierwszy poważny egzamin.
Po raz trzeci w naszej szkole przeprowadziliśmy testy kompetencji przygotowane przez Instytut Badań Kompetencji w Wałbrzychu. Instytut prowadzi między innymi badania wiedzy i umiejętności uczniów kończących etap edukacji zintegrowanej. Za narzędzie posłużył Trzecioteścik – specjalnie opracowany arkusz testowy. Wyniki badań będą przyczynkiem do postawienia diagnozy, która z jednej strony określi poziom wiedzy i umiejętności, a z drugiej – ujawni trudności , jakie miały dzieci na tym etapie kształcenia. Każdy uczeń otrzyma również zaświadczenie o wyniku badania kompetencji.

Kwiecień 2005

KWIECIEŃ MIESIĄCEM ZDROWIA - w br. szkolnym obchodziliśmy go pod hasłem “Jak dobrze być zdrowym”. Hasło to jest rozumiane, jako propagowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów i ich rodziców, a w szczególności niepalenia, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, higieny życia codziennego, higieny psychicznej itd. Uczniowie klas piątych mieli możliwość uczestniczenia w konkursie “Palić, nie palić - oto jest pytanie?”. Nasz uczeń Przemysław Nowaczyk z kl. Vd zdobył wyróżnienie. Jego praca była prezentowana na uroczystym podsumowaniu konkursu w MULTIKINIE w Poznaniu, gdzie Przemek odebrał nagrodę.
Dla dziewcząt klas IV- VI zorganizowano przegląd zespołów tanecznych utworzone z grup ćwiczących na wychowaniu fizycznym. Nawet chłopcy im pozazdrościli i włączyli się do zabawy.

Akcja edukacyjna - "Skąd mamy na te wydatki? - Wszyscy płacimy podatki".
W kwietniu 2005 r. pracownica Urzędu Skarbowego we Wrześni p. Alicja Jarząbek przeprowadziła zajęcia z uczniami wszystkich klas piątych. Celem spotkań było zaznajomienia ich z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa podatkowego, uzmysłowienie roli podatków w funkcjonowaniu państwa, a w efekcie propagowanie obywatelskiego obowiązku ich płacenia.

Marzec 2005

23 marca uczniowie naszej szkoły przywitali nadejście wiosny. Jednak tym razem mieli niepowtarzalną okazję powitać wiosnę iście po europejsku ,tzn. uczestniczyć w imprezie szkolnej pod hasłem “Dzień Wiosny w Europie 2005”. Pracowaliśmy zwłaszcza w klasach VI i III metodą projektu.
Przed nami drzwi do Europy stanęły otworem, więc wyruszyliśmy w niezapomnianą podróż. Każde państwo wyeksponowało swoje największe atuty: tradycje, strój ludowy, taniec, potrawę, sławne postacie. Impreza została oficjalnie zgłoszona na stronach internetowych "Spring Day in Europe". Na całym kontynencie chęć zorganizowania podobnych imprez wyraziło ponad 3700 szkół, w Polsce było ich 500.
"Spring Day in Europe" okazał się wielkim festynem szkolnym, podczas którego uczniowie przedstawili najbardziej charakterystyczne dla poszczególnych regionów Europy ubiory, tańce i różne produkty. W auli oraz korytarzach szkoły można było zobaczyć prezentacje krajów europejskich oraz projekty plakatów, które wykonali uczniowie klas szóstych.

Luty 2005

W lutym 2005 roku, odpowiadając na apel “Wiadomości Wrzesińskich”, uczniowie klasy II e, ich rodzice i wychowawczyni Marzena Pieczyńska, włączyli się do organizowanej przez tygodnik zbiórki dla dzieci z Domu Dziecka w Kórniku - Bninie. Dostarczyli zabawki, odzież i artykuły gospodarstwa domowego.

Podziękowanie, za włączenie się do akcji, które ukazało się w Wiadomościach Wrzesińskich

Styczeń 2005

Nauczyciele pamiętają o tym, by rozbudzać w dzieciach wrażliwość na potrzeby i problemy innych, zarówno rówieśników, jak i osób starszych. Szczególnie widoczna jest tu współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
“To właśnie tego wieczoru,
gdy mróz lśni jak gwiazda na dworze,
przy stołach są miejsca dla obcych,
bo nikt być samotny nie może.
To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,
w serca złamane i smutne
cicha wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru
od bardzo wielu wieków
pod dachem tkliwej kolędy
Bóg się rodzi w człowieku.”
                    [Emilia Waśniowska
]

Okres Bożego Narodzenia jest czasem szczególnym. O osobach starszych, samotnych, często schorowanych pamiętali uczniowie klasy II e, także i w tym roku. Wraz z wychowawczynią Marzeną Pieczyńską, udali się do Domu Opieki Społecznej, by złożyć życzenia jego mieszkańcom i pracownikom. Przedstawili tam, przygotowaną część artystyczną. Do śpiewu kolęd włączyli się wszyscy obecni. Podczas występów czuli, że nie ma “ich i nas”, ale jesteśmy “ my”, razem cieszący się z narodzin Maleńkiej Dzieciny. Na zakończenie uczniowie wręczyli świąteczną pamiątkę, a sami otrzymali, przepiękną, własnoręcznie wykonaną przez mieszkańców D.O.S., pracę plastyczną o tematyce zimowej, za którą serdecznie dziękują.
Warto pamiętać o słowach ks. Jana Twardowskiego:
“Dlaczego jest Święto Bożego Narodzenia?
... Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.”

Pamiątkowe zdjęcie uczniów klasy II e z mieszkańcami Domu Opieki Społecznej

 

Zajęcia organizowane w czasie ferii (w roku szkolnym 2004/2005) w SSP nr 1 we Wrześni

Termin, godzina

Nazwa zajęć, imprezy

Miejsce zajęć

Nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację

31.01.2005r. (poniedziałek), godz. 9.00 Konkurs piosenki Aula szkolna H.Mokracka, W.Sobczak
M.Dzieciuchowicz
31.01.2005 r.
(poniedziałek), godz. 14.00
Kółko

Informatyczne

Pracownia informatyczna (sala nr 6) Krzysztof Łysek
31.01.2005 r. (poniedziałek),
godz. 17.00 - 19.30
Dyskoteka Stołówka szkolna E.Rozenkop, E.Bulczyńska, M.Tomaszewski
31.01. – 2.02.2005 r.,
godz. 9.00 - 9.45
Warsztaty dla uczestników Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego dla klas III Sala nr 1 D.Grępka
31.01. – 4.02.2005 r. (oprócz 3.02.)
godz. 10.00 - 11.00
Zajęcia z członkami Klubu Wiewiórka w tym szkolenie przedmedyczne Sala nr 1 D.Grępka
1.02.2005 r. (wtorek), godz. 11.00 - 12.30 Konkurs dla klas II – III pt.: “Września – moje miasto” Sala nr 9 B.Antkowiak, D.Bojarska, M.Jędrzejewska
1.02.2005 r.

(wtorek), godz. 9.00

Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy dla klas III Sala 108 J.Ziobrowska

W.Sobczak

H.Wędzina - Niechcielska

1.02.2005 r. (wtorek)
i 8.02.2005 r. (wtorek),
godz. 10.00 - 12.00
Biblioteka otwarta dla uczniów biblioteka W.Sobczak, R.Kubczak
2.02. 2005 r. (środa),
godz. 10.00 - 12.00
Balik karnawałowy klas II Aula szkolna Wychowawcy klas II
2.02. 2005 r. (środa) Wyjście do kina dla chętnych uczniów klas IV – VI   A.Wajler, M.Bilińska
2.02. 2005r. (środa),
godz. 10.00
Konkurs j. niemieckiego dla klas IV Sala nr 9 L.Szymańska, O.Nowacka, M.Olejniczak
31.01. (poniedziałek) i 2.02. (środa) w godz. 10.45 - 11.45 Zajęcia polonistyczne dla klas VI – testy sprawdzające Sala 108 I.Brzóstowicz
3.02.2005 r.,

godz. 10.00 - 11.30

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla klas III aula D.Grępka
Cały pierwszy tydzień ferii w godz. 12.00 - 12.00 Wakacyjny kurs ortograficzny pt.:
“W samo południe”
Sala 108 I.Brzóstowicz

 

 

 

Cały pierwszy tydzień ferii (za wyjątkiem piątku) o godz. 10.00 Zajęcia matematyczne dla klas VI - testy Sala 109 E.Bulczyńska
Cały pierwszy tydzień ferii w godz. 9.00 - 14.30 Wypoczynek zimowy dla członków PCK Gimnazjum nr 1 E.Bacharewicz
Cały pierwszy tydzień ferii w godz. 10.00 - 12.40 Tydzień aktywności ruchowej SSP nr 1 D.Polak, B.Jankiewicz, B.Antkowiak
8.02.2005 r. (wtorek)

w godz. 10.00 - 12.00

Balik karnawałowy w świetlicy szkolnej świetlica M.Koczorowska

 

8.02.2005 r. (wtorek)

o godz. 10.00

Przed sprawdzianem klas szóstych – zajęcia dla chętnych Sala 111 M.Regulska, H.Mordal
9.02.2005 r. (środa)

o godz. 10.00

Polonistyczne gry dydaktyczne Sala 111 M.Regulska, H.Mordal
Wg terminu podanego przez pracowników LOK Wyjście do LOK – u na strzelnicę LOK Nauczyciele wych, fiz.
Zawody sportowe organizowane przez gminę - - Nauczyciele wych, fiz.

Grudzień 2004

08.12.04 r. – “Magiczny Poranek – mistrz JUR” – w przedstawieniu uczestniczyły dzieci klas I, II, III
09.12.04 r. – Apel dla klas I – III - rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy zeszyt
13.12.04 r. – “Warsztaty integracyjne” dla uczniów klas Va i Vb
20.12.04 r. – “W muzycznej kuchni dyrygenta” – koncert w auli szkoły dla uczniów klas V

Świąteczne spotkanie uczniów klasy II e i ich rodzin.
16 grudnia 2004, o godz. 17.00, w auli szkolnej zaległa ciemność, rozjaśniana blaskiem gwiazdy betlejemskiej. Słychać było tylko szum wiatru. Tak właśnie rozpoczynały się “Jasełka”, przygotowane przez uczniów klasy II e i ich wychowawczynię M. Pieczyńską na kolejne klasowe spotkanie pokoleń. Popłynęły dźwięki kolędy, zapłonęły światła i licznie zgromadzeni goście ujrzeli ubogą stajenkę, palmy i niebo pełne gwiazd. Wkrótce na scenie pojawiła się Maria z Dzieciątkiem, Józef i aniołowie. Do żłóbka przybyli także pasterze, trzej królowie oraz przedstawiciele dzieci. Wszyscy składali swe dary, śpiewali kolędy.
Uczniowie stanęli na wysokości zadania. Ubrani w piękne stroje, przygotowane przez najbliższych specjalnie na tę okazję, sprawili swym występem, wszystkim obecnym, wielką radość. Potem był słodki poczęstunek i wspólne rozmowy.
Spotkaniu temu towarzyszyła wspaniała, świąteczna i pełna wzruszeń atmosfera. Wspomnienia na pewno na długo pozostaną w pamięci dzieci i ich rodzin.
Serdecznie dziękując Rodzicom i Dziadkom za przygotowanie wspaniałych strojów i pomoc organizacyjną, wychowawczyni przygotowała dla każdego specjalną “Pamiątkę”, którą wręczyła na zebraniu z Rodzicami oraz pamiątkową tablicę ze zdjęciami.

Uczniowie klasy II e prezentują swym najbliższym, przygotowane przez siebie, “Jasełka”

Królowie, w pięknych strojach, składają dary

Uczniowie klasy II e podczas spotkania ze swoimi najbliższymi

Listopad 2004

16.11.04 – “Jak Gucio i Maja dbają o zdrowie” występ uczniów PCK i Klubu Wiewiórka dla uczniów klas III
Realizacja projektu “Nałogom – NIE !” w dniach 18 – 30.11.04r.
Celem projektu było podniesienie świadomości na temat szkodliwości nałogów, wskazanie uczniom możliwości podejmowania własnych decyzji, kształtowanie umiejętności formułowania celu swojego działania oraz sposobu jego realizacji. Uczestnictwo dzieci w różnego typu działaniach rozwijało także inwencję twórczą oraz poczucie estetyki.
Zadaniem klas uczestniczących w projekcie było:
Przygotowanie plakatu pod hasłem: ‘Nałogom NIE!”
Przedstawienie scenki i haseł reklamujących “Życie bez nałogów” lub “Zdrowy tryb życia”
Udział w rozgrywkach sportowych.
Udział w konkursie wiedzy – “Nałogi i walka z nałogami”.
W konkurencjach drużynowych zwyciężyła klasa VIb.
Uczniowie klas szóstych wzięli również udział w konkursie indywidualnym na pracę literacką na temat “Decyzja należy do Ciebie – jak być asertywnym?”.
Wyróżnienie otrzymały prace:
H. Pałczyńskiej z klasy VIg
A. Szafrańskiej z klasy VIa
R. Sieradzkiego z klasy VIc
M. Cichockiej z klasy VIf
K. Musielak z klasy VIf
22.11.04 r. – “Jego wysokość głos” - udział w koncercie uczniów klas I i VI

26.11.04 r. - Spektakl profilaktyczny
W ramach Programu Zdrowotnego i Szkolnego Programu Profilaktyki oraz zgodnie z zadaniami Programu Wychowawczego zorganizowano w naszej szkole spektakle o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym pt.: “Zagubione sumienie” i “Blog”. Spektakle zaprezentował Teatr Edukacji i Profilaktyki “MASKA” z Krakowa.
Spektakl “Zagubione sumienie” obejrzeli uczniowie klas III i IV. Poprzez ten spektakl aktorzy próbowali dotrzeć do uczuć dzieci, pomóc im wyrazić swe obawy i lęki, dać wskazówki gdzie szukać pomocy. Zwrócili dzieciom uwagę na to, że zarówno ofiara, jak i agresor potrzebują fachowej pomocy. Niejednokrotnie muszą nauczyć się kreatywnego rozwiązywania problemów oraz zdolności porozumiewania się.
Drugi spektakl pt.: “Blog” obejrzeli uczniowie klas V i VI.. Tematem sztuki była agresja wyrażana w słowach, czynach i dodatkowo wykorzystująca najnowocześniejsze narzędzie naszych czasów jakim jest komputer i internet. Przedstawienie “Blog” poruszało jedynie kwestię związaną z emocjonalnym krzywdzeniem-wyzwiskami, poniżaniem, groźbami na forum publicznym-właśnie na tytułowym blogu. W widowisku uchwycony został jedynie mały wycinek zagrożeń, jakie mogą napotkać dzieci. Spektakl stanowi doskonałą bazę do podjęcia rozmów uświadamiających, że takowe istnieją. Zwracano też uwagę, że oprócz niebezpieczeństw czyhających na dziecko ze strony osób niewłaściwie korzystających z internetu, komputer zabiera wiele cennego dla rodziny czasu. Bardzo łatwo wtopić się w wirtualny świat, utracić kontakt z rodziną, znajomymi, żyć we własnym iluzorycznym, wyimaginowanym świecie.

25.10.04 r. - Udział uczniów klas V w koncercie “Diabelskie skrzypce”

Listopad / Grudzień 2004

Święta Bożego Narodzenia kojarzą się nam z dzieciństwem oraz ciepłą, rodzinną atmosferą. Przy cichych dźwiękach kolęd, dzieci pomagają mamie przy pracach w kuchni wraz z tatą i rodzeństwem ubierają choinkę. Wszyscy razem przyglądają się, jak zaczynają błyszczeć na niej kolorowe światełka, dzielą się opłatkiem, składają sobie życzenia i siadają do wspólnej wieczerzy. Potem przychodzi Gwiazdor z workiem prezentów. W tych dniach spełniają się dziecięce marzenia.
Nie wszystkim jednak dane jest przeżyć ten czas w taki właśnie sposób. Są dzieci, które spędzają Święta bez tej wspaniałej atmosfery, jaką tworzy kochająca się rodzina, bez wymarzonych upominków pod choinką. Jak co roku zatem, zorganizowaliśmy w naszej szkole zbiórkę ubrań, książek i zabawek, które przekazaliśmy dzieciom z Domu Dziecka w Gnieźnie. Wiemy, że podarowane rzeczy sprawiły im radość.
Wszystkim, którzy włączyli się do tej akcji, organizatorzy M. Pieczyńska i M. Tomaszewski, serdecznie dziękują!

Plakat, zachęcający do udziału w zbiórce, organizowanej dla dzieci z Domu Dziecka w Gnieźnie

Podziękowanie, które otrzymaliśmy z Domu Dziecka w Gnieźnie

Październik 2004

By oswoić dzieci z matematyką, pokazać , że przedmiot ten, nie musi być źródłem lęku i stresu, wychowawczyni klasy II e M. Pieczyńska zachęciła swych uczniów do przeżycia matematycznej przygody. Rozpoczynając pracę w tym roku szkolnym, odpowiedzieli na zaproszenie pani Joanny Białobrzeskiej, autorki podręczników do nauczania zintegrowanego.
Napisali list, pod którym wszyscy się podpisali. W odpowiedzi otrzymali kopertę z pieczątką “Ściśle tajne”. W niej znajdowała się tajemnicza mapa, “Dziennik wypraw” i dalsze instrukcje. Rozpoczęła się praca, a jednocześnie wspaniała zabawa. Na zajęciach dzieci przygotowały sobie specjalne czapeczki, wymyśliły okrzyk swojej załogi, podzieliły się funkcjami i wyruszyły na morską wyprawę. Wzięły udział w Szkolnym Dniu Matematyki, organizowanym w nasze szkole, podróżowały po Archipelagu Matematycznym. Odwiedziły Wyspę Liczydłowców, Metrowców, Zegarowców i Pomysłowców. Na każdej z tych wysp, musieli wykonać szereg zadań. Pracowali z dużym zaangażowaniem. Zabawa ta sprawiała im wiele radości. Po wykonaniu wszystkich poleceń, odesłali wypełniony dziennik do pani Joanny Białobrzeskiej.
Udało się! Za prawidłowe rozwiązanie zadań w “ Dzienniku wypraw”, logiczne myślenie, poszukiwanie odpowiedzi na matematyczne pytania oraz umiejętność wspólnego działania otrzymali “CERTYFIKAT MATEMATYCZNY DIDASKO”.

“Załoga Mistrzów” z klasy II e w wykonanych przez siebie czapkach

“Certyfikat matematyczny”, który otrzymali uczniowie klasy II e

22 października 2004

SZKOLNY DZIEŃ MATEMATYKI

Październik jest miesiącem matematyki, dlatego właśnie 22 października 2004 r. obchodziliśmy Szkolny Dzień Matematyki. Do świętowania zostali zaproszeni uczniowie klas II - VI oraz wszyscy nauczyciele. Program obchodów obejmował:

 • matematyczny wystrój szkoły,
 • konkurs na plakat “Matematyka wokół nas”,
 • konkurs na pracę literacką “Jeden dzień bez cyfr”,
 • “Konkurs jednego zadania”,
 • “odświętne lekcje matematyki”,
 • podróże klas II po Archipelagu Matematycznym.

W tym dniu matematyka pojawiała się w każdym, nawet najbardziej ukrytym, zakątku szkoły. Uczniowie w każdej klasie przygotowali gazetki tematyczne, natomiast na korytarzach można było oglądać ciekawostki matematyczne, wyróżnione prace literackie oraz matematyczno - plastyczne prace dzieci. Wśród nich największym zainteresowaniem oglądających cieszyła się wystawa plakatów - prac wyróżnionych w konkursie. W czasie przerw uczniowie mogli wziąć udział w “Konkursie jednego zadania”. Treści zadań były wywieszone na dużym plakacie przy pokoju nauczycielskim oraz na specjalnie przygotowanych karteczkach, na których można było wpisać rozwiązanie i po podpisaniu się, wrzucić do urny. Każdy rozwiązywał tylko jedno zadanie i wrzucał do urny tylko jedno rozwiązanie. Na lekcjach matematyki uczniowie borykali się z łamigłówkami, układankami, rozsypankami, dominami matematycznymi, itp. Zapoznawali się z różnymi ciekawostkami matematycznymi. Podchodzili do matematyki wyjątkowo uśmiechnięci. Klasy II podróżując po Archipelagu Matematycznym z panią Marzeną Pieczyńską docierali i rozwiązywali zadania na Wyspach: Liczydłowców, Zegarowców, Metrowców i Pomysłowców. Na zajęciach indywidualnych z uczniem zdolnym role się odwróciły. Pani Agnieszka Dyrka zmagała się z krzyżówką matematyczną przygotowaną przez ucznia - Borysa Skrzypka.
We wtorek 26 października na apelach poszczególnych poziomów klas ogłoszono wyniki konkursów i nagrodzono najlepszych uczniów i nauczycieli.
Szkolny Dzień Matematyki przygotował Zespół Samokształceniowy Matematyków w składzie: Irena Wojciechowska, Elżbieta Bulczyńska, Alicja Karwasińska, Jolanta Łukaszewska i Agnieszka Dyrka.
Odświętny wystrój szkoły:

Wyniki konkursu na plakat “Matematyka wokół nas”:

I miejsce
Agata Piegońska (VI b)
Agnieszka Ambrożak (VI b)
Agnieszka Kosmala (VI b)

II miejsce
Wacław Grzymisławski (VI a)
Paweł Nowak (VI a)
Piotr Nowak (VI a)
Mikołaj Orłowski (VI a)

III miejsce
Bartosz Chołuj ( IV c)
Radosław Banak ( IV c)

IV miejsce
Wojciech Mikołajczak (V e)

V miejsce
Klaudia Zygmunt ( IV f)
Julia Kurzawska ( IV f)
Paulina Kowalska ( IV f)
Karolina Zygmunt (IV f)

Wyniki konkursu na pracę literacką “ Jeden dzień bez cyfr”:

Wyróżnieni:
Weronika Opic ( VI b)
Agata Szafrańska ( VI a)
Wacław Grzymisławski ( VI a)
Jakub Tokarski ( VI a)
Przemysław Telega ( IV d)
Mikołaj Cichosz ( VI b)
Norbert Frankiewicz ( IV b)
Radzisław Sieradzki ( VI c)
 
Konkurs jednego zadania”:

Wśród osób, które prawidłowo rozwiązały zadanie wylosowano i nagrodzono:
Macieja Garbarka (II d)
Mikołaja Jędrzejaka (II e)
Olę Trawińską (II c)
Adama Wójcika (III d)
Elżbietę Błajek (III a)
Zuzannę Bratkiewicz (III b)
Martę Kołodzińską ( IV e)
Katarzynę Harendarz (V b)
Zuzannę Szymańską (V g)
Patryka Goclika (VI d)
Rafała Michalaka (VI e)
Piotra Dłużyńskiego (VI e)
oraz
p. Olgę Nowacką
p. Halinę Konstańczak
p. Bogusława Koniuka

Odświętna lekcja matematyki w klasie IV d.

dm11.jpg (69105 bytes)

Losowanie i rozdanie nagród

 
06.10.04 r. – wyjazd do Teatru Muzycznego w Poznaniu klas IVb i IVd na spektakl pt. “Pinokio”

Projekt “Szkolny Dzień Matematyki”

Wrzesień 2004

Z PYRKIEM BEZPIECZNIEJ
W ramach programu “ Bezpieczna szkoła” nasi uczniowie z klas I uczestniczą w policyjnym programie edukacyjnym “Z PYRKIEM BEZPIECZNIEJ”. Jego podstawowym celem jest edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego postępowania w domu jak i poza nim. Program ten został objęty Honorowym Patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Ma charakter długofalowy , którego założeniem jest wieloletnia i ciągła praca z dziećmi odbywającymi naukę szkolną, mająca na celu uzyskanie wymiernych efektów w zakresie ograniczenia zjawisk społecznie szkodliwych takich jak: przestępczość, demoralizacja, narkomania, alkoholizm i inne przejawy patologii społecznych.
Służyć temu będzie:

 • Wskazywanie potencjalnych miejsc i sytuacji, gdzie mogą pojawić się zagrożenia,
 • Ukazywanie sposobów reakcji na niebezpieczeństwo i możliwości poradzenia sobie w sytuacji zagrożenia,
 • Kształtowanie nawyku zwracania się o pomoc w sytuacjach zagrożenia,

Dnia 8.09.04 w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas I z policjantami i przedstawicielami firmy STATOIL , którzy zapoznali dzieci z celami i zadaniami programu “ Z PYRKIEM BEZPIECZNIEJ” oraz z regulaminem konkursu plastyczno- rysunkowego “Bezpieczeństwo Dziecka na Drodze”.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło 25.09.04 w dniu pasowania pierwszaków na ucznia SSP Nr 1. Realizacja programu “Z Pyrkiem Bezpieczniej” odbywa się na podstawie “Elementarza”, który składa się z 4 działów:

 1. “Bezpieczna Droga”
 2. “Zabawa - ale jaka?”
 3. “Sam w domu”
 4. “Obcy”

Do działów tych nauczyciele naszej szkoły: p. B.Pawlak, H.Niechcielska, M. Czechyra, B. Antkowiak opracowały scenariusze zajęć, które zostaną wykorzystane w szkołach na terenie całego powiatu.
[Przygotowała: B. Jankiewicz]

 

Uczniowie "Jedynki" potrafią połączyć wypoczynek z nauką.
W dniach 16-19.09.2004 r w Gnieźnie miał miejsce XXII Ogólnopolski Zlot Młodzieży PTSM ,,Stąd nasz ród”. Zlot ten ma charakter konkursu turystyczno-historycznego, a uczestniczą w nim członkowie najlepszych Szkolnych Kół Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Uczniowie naszej szkoły od trzech lat wyjeżdżają na obozy krajoznawczo- turystyczne do różnych regionów Polski. Co roku korzystają z bazy noclegowej PTSM jako członkowie tego towarzystwa. W tym roku część z nich spotkał zaszczyt reprezentowania Wrześni i oczywiście “Jedynki” na wyżej wymienionym konkursie. Do reprezentacji zakwalifikowani zostali uczestnicy wszystkich trzech obozów: Agata Konstańczak, Zuzanna Kulczak, Magdalena Grześkowiak, Mariusz Modrzejewski i Norbert Nawrocki. Program imprezy zapowiadał się bardzo ciekawie i wymagał kilkutygodniowych przygotowań. Niestety, czasu jak zwykle u ludzi aktywnych było mało. Mimo to pięcioosobowa ekipa zaprezentowała się jak na debiutantów znakomicie.

Od lewej: Mariusz Modrzejewski, Norbert Nawrocki, Agata Konstańczak, Zuzanna Kulczak, Magdalena Grześkowiak

Zajęli niekwestionowane pierwsze miejsce w konkursie na strój piastowski z jednoczesną prezentacją scenki z tego okresu historycznego. Komisja spodobało się jak nasi uczniowie w pięknych strojach piastowskich zasiedli do stołu i spożywali przygotowaną wg autentycznych przepisów staropolskich kaszę jęczmienną ze skwarkami i własnoręcznie wykonane i upieczone podpłomyki (mąka żytnia, woda, sól), pokazali jak na warsztacie tkackim wykonywano ozdobne krajki oraz jak chłopcy ćwiczą sztukę walki. Pozostałe konkursy nie wypadły tak znakomicie, ale czwarte miejsce w zabawie terenowej i piąte w konkursie piosenki turystycznej to też sukces. Cztery dni zmagań wypełnione były po brzegi takimi atrakcjami jak wspomniane już konkursy oraz zwiedzanie Ostrowa Lednickiego, Gniezna, Biskupina (gdzie rozpoczął się właśnie festyn archeologiczny dotyczący kultury celtyckiej.) Wspaniała zabawa dużo wrażeń, nowi koledzy i koleżanki, wiele konkretnej wiedzy i doświadczeń to niezaprzeczalny efekt czterodniowego pobytu w miejscu gdzie narodziło się Państwo Polskie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku znowu staniemy do konkursu i będziemy godnie reprezentować i rozsławiać naszą szkołę.

 • Sprzątanie świata – 20.09.2003 r. – oprócz tradycyjnej formy po raz drugi sprzątanie liści kasztanowców (udział klas IV) i zbiórka makulatury (E. Jerczyńska, M. Śliwińska).
 • Konkurs ekologiczny dla klas III – B. Antkowiak
 • Rajd Patrona Szkoły – 27.09.2003r. – w którym wzięło udział pond 500 uczniów i prawie wszyscy nauczyciele.
 • Pasowanie na pierwszoklasistę – przygotowanie przedstawienia – B. Jankiewicz, D. Polak, J. Kowalczyk; upominki ufundowała Spółdzielnia Uczniowska – opiekun M. Śliwińska
 • Założenie Międzyszkolnego Chóru “Kantylenka”.
 • Konkurs plastyczny “Nasza Szkoła w barwach jesieni” dla klas I – III - organizowały: H. Wędzina – Niechcielska, J. Ziobrowska, M. Stepniak.
 • Wybory RSU – E. Rozenkop, M. Regulska.
 • Konkurs plastyczny “Nasza Szkoła” dla wszystkich uczniów klas I – III – B. Pawlak.

Archiwum wydarzeń