EWALUACJA    

 

SPRAWDZANIE NABYTYCH
UMIEJĘTNOŚCI
  

Klasy IV
  

Klasy V

Klasy VI

Klasy VII

 

Klasy VIII

1. Sprawdziany.
2. Kartkówki.
3. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych.
4. Odpowiedzi ustne.
5. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego.
6. Aktywność w czasie zajęć.
7. Udział w zajęciach dodatkowych.
8. Wykonywanie zadań nadobowiązkowych.
 

1. Sprawdziany.
2. Kartkówki.
3. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych.
4. Odpowiedzi ustne.
5. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego.
6. Aktywność w czasie zajęć.
7. Udział w zajęciach dodatkowych.
8. Wykonywanie zadań nadobowiązkowych.
1. Sprawdziany.
2. Kartkówki.
3. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych.
4. Odpowiedzi ustne.
5. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego.
6. Aktywność w czasie zajęć.
7. Udział w zajęciach dodatkowych.
8. Wykonywanie zadań nadobowiązkowych.
1. Sprawdziany.
2. Kartkówki.
3. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych.
4. Odpowiedzi ustne.
5. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego.
6. Aktywność w czasie zajęć.
7. Udział w zajęciach dodatkowych.
8. Wykonywanie zadań nadobowiązkowych.
1. Sprawdziany.
2. Kartkówki.
3. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych.
4. Odpowiedzi ustne.
5. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego.
6. Aktywność w czasie zajęć.
7. Udział w zajęciach dodatkowych.
8. Wykonywanie zadań nadobowiązkowych.

Sprawdzian_1_5

Sprawdzian_8_15

Sprawdzian_20_27

Sprawdzian_1_9

Sprawdzian_12_14

Sprawdzian_21_26

Sprawdzian_2_7

Sprawdzian_9_15

Sprawdzian_19_26

Sprawdzian_1_10

Sprawdzian_12_14

Sprawdzian_17_25

Sprawdzian_1_11

Sprawdzian_15_25