Warunki klimatyczne

Według podziału rolniczo - klimatycznego Polski R. Gumińskiego (J. Kondracki 1988) obszar Wrześni leży w Dzielnicy Środkowej (w Krainie Wielkich Dolin). Jest to obszar o najniższym opadzie rocznym (poniżej 550 mm), największej liczbie dni słonecznych (ponad 50 dni) oraz najmniejszej liczbie dni pochmurnych (poniżej 130 dni). Pozostałe dni charakteryzują się zachmurzeniem częściowym. Liczba dni mroźnych waha się od 30 do 50 dni, w przymrozkami od 100 do 110 dni, a przeciętny czas trwania pokrywy śnieżnej wynosi 40 - 60 dni. Średnia temperatura roczna jest rzędu około 7,5 - 8°C (półrocze zimowe 1,0 - 1,5°C, letnie 14,5 - 15°C). Przeważają wiatry z sektora zachodniego (45,5 %), co świadczy o dominacji wpływów oceanicznych. Średnia długość okresu wegetacyjnego wynosi około 210 dni. Obszar Wrześni leży w strefie największych deficytów wodnych.


Powrót do menu