Menu główne programu :

 1. Rys historyczny miasta
 2. Ogólna charakterystyka elementów środowiska przyrodniczego
  1. Położenie geograficzne
  2. Ukształtowanie powierzchni
  3. Budowa geologiczna
  4. Warunki klimatyczne
  5. Stosunki wodne
   1. Wody powierzchniowe
   2. Wody podziemne
  6. Gleby
  7. Świat roślinny
 3. Zagrożenia środowiska przyrodniczego miasta
 4. Wybrane aspekty ochrony środowiska przyrodniczego
  1. Ochrona powietrza atmosferycznego
  2. Ochrona wód
  3. Gospodarka odpadami
  4. Ochrona roślinności
  5. Inne formy ochrony środowiska przyrodniczego
 5. Podsumowanie (test)
 6. Literatura