Ochrona roślinności

Obydwa parki znajdujące się na terenie Wrześni zostały wpisane do Rejestru Zabytków Wielkopolski, głównie ze względu na zachowany układ architektoniczny. Ponadto na terenie Wrześni znajdują się 3 pomniki przyrody. Są to :

  1. Dąb szypułkowy (Quereus robur) znajdujący się przy ulicy 3 Maja. Ma wysokość około 18 m i obwód pierśnicy około 285 cm. Nadano mu imię "Stefan". Bliskość ruchliwej ulicy może mieć ujemny wpływ na jego rozwój.
  2. Dąb szypułkowy

  3. Platan (Platanus orientalis czyli platan wschodni) rosnący w Parku im. Dzieci Wrzesińskich, uznawany za pomnik przyrody od 1965 r. Ma około 25 metrów wysokości oraz 380 cm obwodu pierśnicy mierzonego na wysokości 130 cm.
  4. Platan

  5. Głaz narzutowy (eratyk) z czerwonego porfiru, który pochodzi ze szwedzkiej prowincji Dalarna. Głaz pierwotnie spoczywał przy ulicy Kaliskiej. W 1931 r. decyzją ówczesnych władz Wrześni został przewieziony do Parku im. J. Piłsudskiego. Głaz ma 810 cm w obwodzie, długość 290 cm, szerokość 270 cm i wysokość 110 cm.
  6. Głaz narzutowy

W okolicy Wrześni znajdują się jeszcze dwa pomniki przyrody - lipy drobnolistne w Kawęczynie i Stanisławowie oraz parki wpisane do Rejestru Zabytków Wielkopolski znajdujące się w Gutowie Małym, Gutowie Wielkim, Chwalibogowie, Sołecznie, Białężycach i Gulczewie. Ochrona roślinności na badanym terenie nabiera tym większego znaczenia, jeśli weźmiemy pod uwagę, że Ziemia Wrzesińska od wieków cechowała się ubóstwem lasów (lesistość wynosi około 18,5 %).

Obecnie duży nacisk kładzie się na pielęgnowanie już istniejącej zieleni i nasadzenia drzew i krzewów, prowadzone przez Zakład Zieleni "Wiosna". W mieście prowadzi się nowe nasadzenia drzew w parkach, wzdłuż ciągów komunikacyjnych, a także na osiedlach mieszkaniowych, gdzie drzewa są często niszczone (nasadzenia trzeba uzupełniać). Na uznanie zasługuje szczególna dbałość o roślinność we Wrześni pracowników zieleni polegająca m.in. na przycinaniu konarów drzew, podlewaniu roślin w czasie upałów, pielęgnacji skwerów i trawników w mieście z dużym wyczuciem estetyki. Z niezrozumieniem spotykają się natomiast nowe nasadzenia drzew i krzewów na wsiach. Ocenia się, że z nowych nasadzeń zostaje tylko około 10 %, reszta ulega zniszczeniu przez rolników. W takiej sytuacji opracowano program zakupu drzewek dla sołectw i umożliwienie rolnikom wyboru gatunku drzew i miejsc ich posadzenia.


Powrót do menu