Inne formy ochrony środowiska przyrodniczego

Do tej grupy należy zaliczyć ochronę gleb przed zasoleniem. W gminie Września obowiązuje zakaz sypania na drogi piasku z solą w okresie zimowym. W samej Wrześni mieszaniny piasku i soli używa się tylko na śliskich skrzyżowaniach. Prócz ochrony gleb chroni się w ten sposób także przyległą do dróg roślinność. Nie bez znaczenia jest fakt oddziaływania soli na metalowe części pojazdów mechanicznych.

We Wrześni możemy też zobaczyć przykład ogrzewania domu za pomocą baterii słonecznych umieszczonych na jego dachu. Wykorzystanie energii słońca do ogrzewania domów jest zgodne z podejściem ekologicznym, jednakże jego upowszechnienie to sprawa dość odległej przyszłości.


Powrót do menu