Test
Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymujesz 1 pkt., za błędną -1 pkt.
 1. Prawa miejskie Września otrzymała przed rokiem :
  1. 1256 ,
  2. 1357 ,
  3. 1656 .

 2. Herb Wrześni to :
  1. biała róża na czerwonym tle ,
  2. czerwona róża na białym tle ,
  3. zielona koniczyna na czerwonym tle .

 3. Wysokość nad poziomem morza Wrześni to :
  1. około 80 - 85 m ,
  2. około 100 - 105 m ,
  3. około 120 - 125 m .

 4. Przez Wrześnię przepływa rzeka : Warta ,     Prosna ,     Wrześnica ,
  która ma swoje źródła koło miasta : Witkowo ,     Gniezno ,     Czerniejewo ,
  a uchodzi do rzeki : Odry ,      Prosny ,     Warty .

 5. Września zaopatrywana jest w wodę z studni głębinowych znajdujących się głównie przy ulicy :
  1. Witkowskiej ,
  2. Kosynierów ,
  3. Wojska Polskiego .

 6. Zaznacz dwa główne kompleksy parkowe we Wrześni :
  1. Park im. Wiosny Ludów ,
  2. Park im. Dzieci Wrzesińskich ,
  3. Park im. Józefa Piłsudskiego ,
  4. Park im. Marii Konopnickiej ,
  5. Park im. Juliusza Słowackiego .

 7. Zaznacz pięć głównych zakładów przemysłowych Wrześni :
  1. Goplana ,
  2. Tonsil ,
  3. Fabryka sklejek ,
  4. Meramont ,
  5. Mikroma ,
  6. Garbarnia ,
  7. Massive ,
  8. Cenos ,
  9. Elektrownia ,
  10. Romet .

 8. Zaznacz formy ochrony powietrza atmosferycznego stosowane we Wrześni :
  1. katalizatory ,
  2. zakładanie filtrów ,
  3. elektrownie wodne ,
  4. sadzenie zieleni ,
  5. gazyfikacja miasta .

 9. Zaznacz główne substancje szkodliwe emitowane do atmosfery :
  1. SO2 ,
  2. NO2 ,
  3. H2S ,
  4. CO ,
  5. PO4 ,
  6. pył .

 10. Podstawowym elementem biologicznej oczyszczalni ścieków jest bioreaktor, w którym ze ścieków usuwane są związki fosforu i azotu przez :
  1. specjalne szczepy bakterii ,
  2. środki chemiczne ,
  3. filtry .

 11. Wysypisko śmieci dla gminy Września znajduje się w :
  1. Gutowie ,
  2. Bardzie ,
  3. Psarach .

 12. Segregacja odpadów polega na ich sortowaniu w zależności od :
  1. stanu skupienia
  2. rodzaju materiału z jakiego są wykonane
  3. miejsca pochodzenia

 13. Zaznacz trzy pomniki przyrody znajdujące się na terenie Wrześni :
  1. Lipa drobnolistna ,
  2. Dąb szypułkowy ,
  3. Platan ,
  4. Głaz narzutowy ,
  5. Żywotnik olbrzymi .

   


Powrót do menu