KALENDARIUM     

 

1903
14 października – poświęcenie i oddanie do użytku nowego gmachu Szkoły Katolickiej 

1919
luty – początek polonizacji szkoły po zwycięskim powstaniu wielkopolskim
12 lipca – koniec pierwszego roku szkolnego w odrodzonej Polsce
lato – pierwszym polskim inspektorem szkolnym Julian Stasiewski, rezygnacja ostatniego niemieckiego kierownika szkoły Berharda Fedtke ze stanowiska, pierwszym poskim kierownikiem Jan Szałkowski 


1920 
30 czerwca – pierwsza polska konferencja nauczycieli szkół powszechnych z powiatu wrzesińskiego
1 września – objęcie stanowiska kierownika 7-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej we Wrześni przez Wincentego Gawęckiego


1921
28 czerwca – uroczystość poświęcenia szkolnego sztandaru 

1922
10 grudnia – pierwsza wystawa robót ręcznych dzieci szkolnych

1923
5 czerwca – wizyta Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego we Wrześni, wśród witających dzieci ze szkoły powszechnej 

1926 
24 i 31 października – obchody 25-lecia Strajku Dzieci Wrzesińskich

1927 
11 marca – pierwsza oficjalna wizytacja szkoły przez Kuratora 

1928
lato – powstanie ogródka szkolnego 
grudzień – Powiatowa Wystawa Szkolna 

1932
1 września – rozdzielenie Szkoły Powszechnej (koedukacyjnej) na dwie odrębne szkoły – męską i żeńską, powstanie 7-klasowej Publicznej Szkoły Męskiej we Wrześni 

1934 
30 września – przejście kierownika szkoły Wincentego Gawęckiego w stan spoczynku 

1935 
1 września – kierownikiem szkoły Tomasz Kądziołka

1938 
9 października – wmurowanie aktu erekcyjnego nowej szkoły powszechnej 

1939 
8 – 16 maja – ostatnia w II RP wizytacja szkoły przez powiatowego inspektora szkolnego Karola Janowskiego 
4 września (poniedziałek) – planowany początek roku szkolnego 
9 września – wkroczenie Niemców do Wrześni 


1939 – 1945 okupacja hitlerowska 
1940 – 1944 – Szkoła dla dzieci polskich we Wrześni (Schule fuer polnische Kinder) 

1945 
7 lutego – otwarcie Szkoły Powszechnej po okresie okupacji 
19 marca – rozdzielenie szkoły na męską i żeńską 
14 lipca – zakończenie pierwszego powojennego roku szkolnego 
4 września – początek nowego roku szkolnego i powołanie trzech szkół powszechnych we Wrześni, w tym Publicznej Powszechnej Szkoły nr 1 
21 grudnia – pierwsza powojenna szkolna Gwiazdka 


1946
25 lutego – przejęcie własnego budynku przy ulicy Szkolnej 
28 czerwca – szkołę opuszczają pierwsi powojenni absolwenci po ukończeniu klasy VII 

1947 
lato – podział budynku między szkołę nr1 i nr3 

1950
18 września – uchwalenie przez Radę Pedagogiczną pierwszego powojennego regulaminu uczniowskiego

1955
1 września – objęcie kierownictwa szkoły przez Janinę Pacyńską 

1957
wiosna – powstanie chóru szkolnego 

1961
13 maja- szkolne obchody 60 rocznicy strajku Dzieci Wrzesińskich 

1965 
1 września – objęcie stanowiska kierownika szkoły przez Henryka Graczyka 
czerwiec – szkołę opuszczają ostatni absolwenci po ukończeniu klasy VII 


1967
17 czerwca – pożegnanie pierwszego rocznika absolwentów 8 – klasowej szkoły podstawowej 

1969 
16 października – przejęcie całego budynku szkolnego przez Szkołę Podstawową nr 1 

1972 
wrzesień – początek wdrażania Poznańskiego Systemu Wychowawczego 

1975
31 maja – odsłonięcie Pomnika Dzieci Wrzesińskich

1977
październik – udział młodzieży szkolnej w imprezie pt. "Bank Miast" 

1981 
20 maja – obchody 80 rocznicy strajku Dzieci Wrzesińskich

1988 
27 września – uroczystość nadania szkole imienia 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty i sztandaru szkolnego

1990
23 czerwca – pożegnanie odchodzacego po 25 latach pracy dyrektora Henryka Graczyka
1 września – objęcie stanowiska przez dyrektora Tadeusza Zemło
wrzesień – oddanie do użytku dobudowanej części szkoły

1993
wrzesień – oddanie do użytku pracowni informatycznej

1995
1 września – objęcie stanowiska dyrektora przez Gabrielę Józwiak – Dudek

1996
1 stycznia – Szkoła Podstawowa nr 1 szkoła samorządową

1997
20 czerwca – pożegnanie odchodzącej na emeryturę dyrektor Gabrieli Józwiak – Dudek
l
ato – początek generalnego remontu szkoły
1 września – objęcie stanowiska dyrektora przez Zbigniewa Dzierżyńskiego

1998
1 września – uroczyste oddanie do użytku wyremontowanego gmachu szkolnego

1999
czerwiec – szkołę opuszczają (po reformie oświatowej) dwa roczniki absolwentów  - po klasie VIII i po klasie VI

2000
czerwiec – szkołę opuszczają ostatni ósmoklasiści  

2001
18 maja – finały Konkursu Szkolnego i Ogólnopolskiego Konkursu Internetowego z okazji 100 rocznicy Strajku Dzieci Wrzesińskich
19 maja – odsłonięcie przy wejściu do szkoły tablicy upamiętniającej strajk dzieci szkolnych

2002
wiosna – początek prac porządkowych przed frontem szkoły (minirondo, nowy parkan)

2003
wiosna – początek przygotowań do obchodów 100 – lecia budynku szkolnego
10 października – nadanie naszej szkole certyfikatu "SZKOŁA Z KLASĄ"
14 października – uroczystości z okazji 100 – lecia budynku szkolnego 

2004
7 stycznia – nadanie naszej szkole certyfikatu "PROMOTOR EKOLOGII"

2005
5 czerwca – uzyskanie wpisu do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujacych Zdrowie.

Wrzesień 2006
Zaczyna funkcjonować pierwsza klas integracyjna w naszej szkole

Styczeń 2007
Uzyskanie tytułu Mecenasa Ekologii za działalność ekologiczną

Czerwiec 2009
Otwarcie hali sportowej przy SSP nr 1 we Wrześni

Październik 2010
Otwarcie kompleksu boisk ORLIK

Listopad 2010
Oddanie do użytku placu zabaw dla dzieci

Wrzesień 2012
XX Jubileuszowy Rajd Patrona i wycieczka do Warszawy i Sochaczewa – śladami naszego Patrona